Sektorkolejowy » Wielkopolska z przetargiem na dostawę 8 nowych EZT-ów

Wielkopolska z przetargiem na dostawę 8 nowych EZT-ów

pzez Damian

Woj. wielkopolskie ogłosiło postępowanie przetargowe na dostarczenie fabrycznie nowego taboru kolejowego – 8 egzemplarzy elektrycznych zespołów trakcyjnych. Pojazdy mają być wykorzystywane do obsługi tras w ramach wojewódzkich przewozów regionalnych.

Zakres zamówienia obejmuje m.in. udzielenie instruktaży dotyczących obsługi oraz utrzymania pojazdów, udzielenie gwarancji, a także rozszerzonej rękojmi. Ponadto dostawca będzie odpowiedzialny za opracowanie i przekazanie wymaganej dokumentacji technicznej wraz z przyznaniem licencji oraz niezbędnym oprogramowaniem. Wszystkie pojazdy mają zostać dostarczone maksymalnie do 30 czerwca 2026 r.

Wszystkie oferty przesłane w ramach postępowania przetargowego zostaną ocenione według następujących kryteriów:

  • cena – 60%
  • długość okresu gwarancji oraz rozszerzonej rękojmi – 30%
  • masa eksploatacyjna w stanie gotowości do pracy bez pasażerów – 10%

Należy podkreślić, że aby przystąpić do przetargu, konieczne jest doświadczenie w realizacji projektów tego typu. W praktyce oznacza to, że wykonawca musi wykazać, iż spełnia warunki dotyczące zdolności zarówno technicznych, jak i zawodowych niezbędnych do wykonania tego zadania. Konieczne jest, by udowodnił, że zrealizował „dostawę, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonuje dostawę, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej trzech sztuk fabrycznie nowych wieloczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych, o wartości każdego z nich nie mniejszej niż 15 000 000,00 zł brutto.

Zgodnie z planem zakup nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych ma zostać sfinansowany ze środków pochodzących z Krajowego Planu Odbudowy (KPO) w ramach konkursu organizowanego przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT). Warto zaznaczyć, że to, czy projekt zostanie sfinalizowany, stoi pod dużym znakiem zapytania ze względu na aktualne stosunki Polski z Komisją Europejską.

Oferty można składać do 13 października 2023 r.

Więcej informacji o pojazdach dostarczanych dla woj. wielkopolskiego można znaleźć m.in.:

Warto zapoznać się także z:

Autor: Damian Malesza
Fot: Dominika Szpakowska

Może Ci się spodobać

Zostaw komentarz