Sektorkolejowy » H. Cegielski – FPS chce zmodernizować bocznicę kolejową

H. Cegielski – FPS chce zmodernizować bocznicę kolejową

pzez Adrian

Fabryka Pojazdów Szynowych zachęca do udziału w przetargu ofertowym na przebudowę zakładowej bocznicy kolejowej zlokalizowanej w Poznaniu przy ul. 28 Czerwca 1956 r. Wykonawca przedsięwzięcia będzie odpowiedzialny za przeprowadzenie kompleksowego remontu trzech odcinków torów o długości 280 m, 238 m oraz 72 m.

Zakres prac obejmuje m.in.:

  • rozebranie starych torów na podkładach drewnianych
  • wykonanie koryta pod tłuczeń (21 cm podsypki)
  • mechaniczne zagęszczenie warstwy tłucznia
  • ułożenie toru kolejowego na podkładach betonowych (dostawa materiałów z wyjątkiem szyn po stronie wykonawcy)
  • skucie i wykonanie nowej nawierzchni betonowej  na terenie przejazdu
  • likwidację chodnika betonowego
  • wykonanie pełnej dokumentacji remontowej wraz z pomiarami geodezyjnymi i odbiorczymi torowiska

Podmioty zainteresowane wykonaniem inwestycji poznańskiego producenta pojazdów szynowych muszą odbyć wizję lokalną na zakładzie FPS oraz posiadać ważną polisę OC zgodną z PKD oferowanych prac na sumę minimum 2-krotności wartości złożonej oferty. Składane oferty powinny zawierać cenę jednostkową (osobno za materiały i robociznę), termin realizacji, czas gwarancji, warunki płatności, termin ważności oraz warunki dostawy. Mogą być składane do 17 maja br. do godz. 1100.

Wszystkie nadesłane oferty zostaną ocenione z uwzględnieniem następujących kryteriów: cena (80%), termin realizacji (10%), gwarancja (10%).

Należy podkreślić, iż FPS zastrzega sobie możliwość do:

  • swobodnego oraz selektywnego wyboru dostawców
  • zmiany zakresu przetargu i jego przebiegu
  • odrzucenie ofert, rezygnacji oraz zamknięcia postępowania ofertowego bez wyłonienia docelowego dostawcy, a także bez jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec oferentów, jak i bez podania przyczyny

Więcej informacji o spółce H. Cegielski – Fabryka Pojazdów Szynowych można znaleźć m.in.:

Autor: Damian Malesza
Fot. fpspoznan.logintrade.net

Może Ci się spodobać

Zostaw komentarz