Sektorkolejowy » Polityka prywatności

Polityka prywatności

pzez Damian

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych pozyskiwanych przez serwis www.sektorkolejowy.pl.

Nasza Polityka Prywatności podlega przepisom ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000), Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2460 z późn. zm.).

Korzystając z serwisu www.sektorkolejowy.pl akceptujecie Państwo zasady Polityki Prywatności, odnoszące się do informacji o sposobie, zakresie i celu przetwarzania Państwa danych osobowych w ramach serwisu, a także wykorzystywanych plikach cookies.

Administrator Danych Osobowych i Inspektor Ochrony Danych
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest jest FACTECH spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kamionie, adres: 96-330 Kamion, ul. Warszawska 24A, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, KRS 0000897879, posiadającą numer NIP: 8381874733, numer REGON 389027753.

2. Administrator prowadzi serwis www.sektorkolejowy.pl .

3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Adres e-mail: dane-osobowe@factech.pl

Dane osobowe i ich przetwarzanie
1. Danymi osobowymi w myśl niniejszej Polityki Prywatności są wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników, w tym także adres IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy, a także informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz innej podobnej technologii.

2. Użytkownikiem w myśl niniejszej Polityki Prywatności jest każdy podmiot, korzystający z serwisu www.sektorkolejowy.pl.

3. Urządzeniem końcowym w myśl niniejszej Polityki Prywatności jest urządzenie elektroniczne, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do serwisu.

4. Administrator w ramach serwisu www.sektorkolejowy.pl przetwarza dane osobowe o Użytkownikach i ich zachowaniu oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach końcowych Użytkowników poprzez:
a. zapisywanie w urządzeniach końcowych Użytkowników plików cookies (tzw. „ciasteczka”), w celach o których mowa w Polityce „Cookies” poniżej,

5. Administrator może także przetwarzać Państwa dane osobowe w celach technicznych – w szczególności dane mogą być tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np. w związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testami zmian w systemach informatycznych, wykrywania nieprawidłowości lub ochroną przed nadużyciami bądź atakami.

6. Administrator z należytą starannością stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych. Dostęp do danych osobowych zbieranych w ramach serwisu posiadają jedynie osoby upoważnione.

7. Każdemu Użytkownikowi serwisu przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Administrator zastrzega sobie jednak prawo do odmowy usunięcia danych Użytkownika, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

Polityka „Cookies”
1. Serwis www.sektorkolejowy.pl stosuje pliki cookies, będące bezpiecznymi niewielkimi plikami tekstowymi, które są zapisywane i przechowywane na urządzeniach końcowych Użytkowników, za pośrednictwem którego Użytkownik korzysta z serwisu i są wykorzystywane podczas aktywności Użytkownika w serwisie. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikatowy numer.

2. Administrator wykorzystuje dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, służącymi do zapewnienia poprawności działania aplikacji lub funkcjonalności. Przechowywane są one w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies zachowują informacje m.in. o optymalnym układzie strony internetowej odwiedzanej często przez Użytkownika. Przechowywane są one w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

3. Pliki cookies charakteryzują się tym, że:
a. nie służą identyfikacji Użytkowników i na ich podstawie w żaden sposób nie jest ustalana tożsamość Użytkowników,
b. identyfikują dane komputera i przeglądarki używanych do przeglądania stron internetowych – pozwalają np. dowiedzieć się czy dany komputer już odwiedzał stronę,
c. nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach,
d. domyślne parametry cookies pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył,
e. na podstawie zachowań na odwiedzanych stronach internetowych przekazują do serwerów informacje, dzięki którym wyświetlana strona jest lepiej dopasowana do indywidualnych preferencji Użytkownika.

4. Pliki cookies wykorzystywane są w szczególności w celu:
a. tworzenia statystyk, które np. wspierają pozycjonowanie stron, ułatwiając Użytkownikowi dotarcie do niezbędnej informacji, co umożliwia ulepszanie struktury serwisu i jego zawartości. Serwis gromadzi ogólne i anonimowe dane statystyczne dotyczące odwiedzanych stron takie jak: liczba odwiedzin, kraj, przeglądarka, czas wizyty itp. Analizujemy gromadzone dane, korzystając z rozwiązania zewnętrznego dostawcy, tj. narzędzia analitycznego Google Analytics
b. zmiany wyglądu lub wersji strony (np. wielkość czcionki, kontrast, język, region, wersja dla niedowidzących),
c. dostosowania zawartości serwisu w celu optymalizacji korzystania ze strony internetowej, w tym rozpoznania urządzenia Użytkownika i odpowiedniego wyświetlania strony internetowej dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb. Dotyczy to również tworzenia przez Administratora anonimowych ankiet dla Użytkowników serwisu – pliki cookies w tym przypadku zapamiętują, czy Użytkownik wziął udział w ankiecie i uniemożliwiają mu ponownego uczestnictwa w badaniu.
d. określania profilu Użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google,
e. zapewnienia bezpieczeństwa i funkcjonalności serwisu.

5. Serwis www.sektorkolejowy.pl  zawiera również odnośniki do innych stron internetowych. Administrator nie ponosi jednak odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności na tych stronach. Po przejściu za pośrednictwem odnośnika na daną stronę, prosimy o zapoznanie się z polityką prywatności tam umieszczoną.
a. Google i Youtube – Informacje
b. Facebook – Informacje
c. Instagram ¬– Informacje

6. Większość przeglądarek internetowych domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniach końcowych Użytkowników. Możecie jednak Państwo samodzielnie dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies w ramach swojej przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. Możliwe jest także całkowite usunięcie plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach użytkowanej przez Państwa przeglądarki internetowej.

7. Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie plików cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika, a tym samym Administrator będzie przechowywać informacje w urządzeniu końcowym Użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

8. Ograniczenie stosowania cookies może wpłynąć negatywnie na niektóre funkcjonalności serwisu www.sektorkolejowy.pl . Całkowite wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla uwierzytelniania czy bezpieczeństwa może znacząco utrudnić, a nawet uniemożliwić korzystanie z serwisu.

9. Poniżej znajdą Państwo w jaki sposób można zmienić ustawienia dotyczące wykorzystywania plików cookies w popularnych przeglądarkach internetowych:
a. Firefox
b. Chrome
c. Edge
d. Safari
e. Opera
10. Więcej informacji na temat plików cookies znajdziecie Państwo pod adresem strony internetowej http://wszystkoociasteczkach.pl/, prowadzonej przez Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska.

Zmiana Polityki Prywatności

W przypadkach, uzasadnionych w szczególności zmianą przepisów prawa lub zmianą zakresu świadczonych usług, Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności.