Sektorkolejowy » Konferencja Turnouts 2024 – Nowoczesne technologie w projektowaniu, budowie i utrzymaniu rozjazdów szynowych

Konferencja Turnouts 2024 – Nowoczesne technologie w projektowaniu, budowie i utrzymaniu rozjazdów szynowych

pzez Damian

VI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Turnouts 2024 związana z projektowaniem, budową i utrzymaniem rozjazdów szynowych odbędzie się w dniach 15-17 maja br. w hotelu BOSS na warszawskim Miedzeszynie. W wydarzeniu udział wezmą projektanci, producenci rozjazdów i sprzętów pomiarowych, naukowcy, diagności układów kierunkujących ruch pojazdów szynowych, pracownicy nadzoru technicznego, specjaliści oraz przedstawiciele państwowych i komercyjnych spółek kolejowych. Wydarzenie odbędzie się pod egidą medialną SektoraKolejowego.

Organizatorzy konferencji – Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Zarząd Krajowy (SITK RP) oraz Unia Europejskich Stowarzyszeń Inżynierów Kolejowych (UEEIV) we współpracy z warszawskim oddziałem SITK RP kontynuuje inicjatywę wydarzenia koncentrującego się na omówieniu szeregu zagadnień dotyczących zarówno aktualnej problematyki, jak również prezentacji najnowszych technologii z dziedziny rozjazdów szynowych. Tegoroczna edycja wydarzenia skupia się w szczególności na rozwiązaniach dla kolei dużych prędkości (KDP) oraz zależności napęd – zwrotnica. W kontekście utrzymania eksploatacyjnego oraz najkrótszego czasu zabudowy, kluczową rolę odgrywają zarówno aspekty ekonomiczne, jak i techniczne.

Program konferencji i zakres tematyczny

Szeroki program konferencji został przygotowany w sposób gwarantujący uczestnikom obfitą zawartość merytoryczną. Jego zakres obejmuje panele dyskusyjne, sesje oraz prezentacje innowacyjnych rozwiązań. Odbędą się one w ramach odrębnych bloków tematycznych:

  • rozjazd jako kluczowy element toru kolejowego
  • monitorowania i diagnostyka rozjazdów – najnowsze rozwiązania
  • utrzymanie rozjazdów
  • technologia zabudowy i logistyka
  • certyfikacja rozjazdów dla KDP
  • rozjazdy –badania, wyzwania i potrzeby sektora kolejowego

Prelegenci porozmawiają o wdrażaniu innowacyjnych technologii i ryzyku, które jest z tym związane. Przedmiotem debat będzie także systemowe podejście do tematu dostaw rozjazdów – jako wyrobu zintegrowanego z systemami sterowania ruchem kolejowym (SRK), ogrzewania ruchomych elementów czy też monitorowania ich stanu. Istotnym elementem programu będzie także dyskusja o rozwoju procesów wytwarzania oraz instalacji układów kierunkujących ruch pojazdów szynowych.

Szczegółowy program TUTAJ.

Kluczowe cele konferencji poświęconej rozjazdom szynowym to m.in.:

  • przedstawienie zagadnień technicznych, ekonomicznych, organizacyjnych i prawnych, które dotyczą środowisk związanych z utrzymaniem tego newralgicznego elementu drogi szynowej
  • integracja środowisk transportowych zarówno w Polsce, jak i za granicą
  • omówienie roli projektanta i zadań diagnostyki oraz służb utrzymania infrastruktury m.in. w kontekście trwałości produktu

W efekcie możliwe będzie zunifikowanie najważniejszych procedur w zakresie odbiorów technicznych, a także metod i technik pomiarowych oraz interpretacji wyników badań. Wydarzenie przyczyni się również do zawiązania i rozwoju współpracy pomiędzy ośrodkami naukowymi, a także wsparcia procesu certyfikacji technik oraz przyrządów.

Link do wydarzenia na LinkedIn.

Więcej informacji o wydarzeniach organizowanych przez SITK RP można znaleźć:

Sprawdź również:

Autor: Damian Malesza

Może Ci się spodobać

Zostaw komentarz