Sektorkolejowy » Siemens Mobility z największym zamówieniem na lokomotywy wielosystemowe w Polsce – kilkadziesiąt pojazdów Vectron dla CARGOUNIT

Siemens Mobility z największym zamówieniem na lokomotywy wielosystemowe w Polsce – kilkadziesiąt pojazdów Vectron dla CARGOUNIT

pzez Damian
  • Największa umowa ramowa na lokomotywy wielosystemowe w Polsce
  • Dwa zamówienia po 30 Vectronów i 10 Smartronów
  • Dodatkowe 60 Vectronów w opcji

Siemens Mobility oraz CARGOUNIT, czyli wiodąca niezależna firma leasingująca lokomotywy w Polsce, podpisały umowę ramową na zakup m. in. 90 lokomotyw Vectron MS. Trzydzieści z nich, a także dziesięć Smartronów już zostało zamówionych. Realizacja pierwszych dostaw lokomotyw planowana jest na 2025 rok.

Najbardziej zaawansowane lokomotywy wielosystemowe, czyli Vectron i Smartron są kluczem do realizacji różnorodnych zadań przewozowych w całej Europie i znacznego rozwoju także w segmencie intermodalnym. Vectrony są nowoczesnymi, uniwersalnymi lokomotywami, o modułowej konstrukcji, pozwalającej na łatwe dostosowanie ich do wymogów użytkowania oraz specyfiki jazdy w różnych krajach, czyli często skrajnie różnych warunkach. Przy ich projektowaniu kierowano się przede wszystkim wydajnością i opłacalnością w wykonywaniu zadań trakcyjnych, tak w krajowym, jak i międzynarodowym ruchu pasażerskim i towarowym, głównie rynku europejskiego.

Historia współpracy, czyli od 1 do 100

Współpraca pomiędzy Siemens Mobility i CARGOUNIT rozpoczęła się w 2018 r. od zakupu jednej lokomotywy Vectron MS, zaprezentowanej w tym samym roku na torze testowym Instytutu Kolejnictwa w Żmigrodzie. W kolejnym roku firma zakupiła dodatkowych pięć pojazdów – dzięki dofinansowaniu z Centrum Unijnych Projektów Transportowych, a dwa lata później, na targach TRAKO 2021, podpisała umowę na dostawę wraz z utrzymaniem, kolejnych 30 Vectronów, mających obsługiwać połączenia w Europie Środkowej i Zachodniej.

Jednocześnie w latach 2021-2023 CARGOUNIT rozszerzała działalność na rynku europejskim, nawiązując kontakty i współpracę z nowymi partnerami, tym samym wzmacniając swoją pozycję liczącego się kooperanta. I tak np. na rynek w Rumunii (głównie dla lokalnych przewoźników) firma weszła z dedykowanymi lokomotywami Smartron, wyprodukowanymi przez Siemens Mobility. Jej klientami stały się takie firmy jak Bahnoperator Polska, DB Cargo Polska, Lotos Kolej, Freightliner PL, Ost-West Logistics Poland, a także na rynku czeskim CD Cargo i LokoTrain oraz Helrom na rynku niemieckim. Lokomotywy Vectron firmy CARGOUNIT pracowały zarówno w transporcie towarowym, jak i pasażerskim, w tym w pociągach BWE (Warszawa-Berlin Express), obsługiwanych wspólnie przez PKP Intercity i DB Fernverkehr.

Pod koniec lutego br. firmy podpisały we Wrocławiu kolejną umowę ramową dotyczącą rozwoju współpracy od 2025 roku. Zamówienie obejmuje zakup m.in. 30 lokomotyw Vectron i 10 lokomotyw Smartron, z dodatkową opcją zakupu do 60 pojazdów Siemens Mobility. CARGOUNIT to największa firma leasingująca lokomotywy Siemens w Polsce. Posiada w swojej flocie łącznie 66 Vectronów i 18 Smartronów, a dzięki nowemu zamówieniu liczba lokomotyw Siemensa może wzrosnąć nawet do blisko 150 pojazdów.

Nowy rozdział od 2025 roku

Lokomotywy Vectron są dopuszczone do eksploatacji w 20 krajach europejskich (Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Dania, Finlandia, Niemcy, Węgry, Włochy, Holandia, Norwegia, Polska, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Szwajcaria). Siemens Mobility sprzedał do tej pory ponad 2400 lokomotyw z rodziny Vectron 97 klientom w 16 krajach.

Odnosząc się do nowej umowy ramowej, podpisanej między Siemens Mobility, a CARGOUNIT, Albrecht Neumann, CEO Rolling Stock Siemens Mobility GmbH podkreślał:

Dzięki naszym lokomotywom Vectron, CARGOUNIT toruje drogę dla zrównoważonego, wydajnego i transgranicznego transportu kolejowego w całej Europie. Nowe zamówienia potwierdzają zaufanie CARGOUNIT do jednej z najnowocześniejszych i jednocześnie najbardziej przyjaznych dla środowiska lokomotyw uniwersalnych dostępnych obecnie na rynku europejskim.

Polscy operatorzy kolejowi i przewoźnicy zakupili już blisko 150 nowoczesnych lokomotyw elektrycznych Siemensa (Husarz, Vectrony, Smartrony). Na co dzień korzystają z nich CARGOUNIT, PKP Intercity, PKP Cargo, DB Cargo Polska, Lotos Kolej i Laude Smart Intermodal. Jednak to CARGOUNIT okazuje się być jednym z najważniejszych partnerów Simens Mobility. Zwrócił na to uwagę Maciej Zieliński, Prezes Zarządu Siemens Sp. z o.o. i Siemens Mobility Sp. z o.o., mówiąc również o szansach rozwoju transportu kolejowego, wynikających z nowej inwestycji CARGOUNIT:

CARGOUNIT jest obecnie największym polskim odbiorcą lokomotyw elektrycznych Siemensa. Nowy, największy na polskim rynku kontrakt na zakup lokomotyw wielosystemowych, obejmujący do 100 dodatkowych pojazdów z dostawą od 2025 r. – to ogromna inwestycja w zrównoważony i energooszczędny transport kolejowy. A także dowód zaufania do naszej wizji odpowiedzialnego biznesu. Nasza strategia dla Polski zakłada współpracę z silnymi partnerami – takimi jak CARGOUNIT. Realizacja działań biznesowych na dużą skalę tworzy dodatkową wartość dla naszego kraju, jednocześnie wspierając rozwój europejskiego rynku kolejowego i budując przewagę konkurencyjną.

Podpisana właśnie umowa ramowa stanowi potwierdzenie pozycji polskiej firmy na rynku transportu kolejowego. Podkreślał to Łukasz Boroń, Prezes Zarządu CARGOUNIT Sp. z o.o., jednocześnie zwracając uwagę na plany i strategie firmy:

Podpisanie umowy ramowej z Siemens Mobility stanowi kolejny kamień milowy dla CARGOUNIT w realizacji naszej strategii modernizacji floty lokomotyw do ruchu towarowego i pasażerskiego w Polsce i pozostałej części Europy Środkowo-Wschodniej. W ciągu ostatnich 3 lat znacznie przekroczyliśmy nasze pierwotne plany zakupu i dostarczenia klientom w Polsce nowoczesnych lokomotyw, w tym lokomotyw wielosystemowych. Spodziewamy się kontynuacji trendu wymiany taboru na nowoczesny w najbliższych latach, co doskonale wpisuje się w realizację planów zrównoważonego rozwoju zarówno CARGOUNIT, jak i przewoźników kolejowych poszukujących niezawodnego taboru niskoemisyjnego. Jesteśmy przekonani, że CARGOUNIT będzie beneficjentem trendu wymiany taboru na nowoczesny w krajach Europy Środkowo-Wschodniej.

Obu firmom, czyli Siemens Mobility i CARGOUNIT gratulował Cameron Cook, Przewodniczący Rady Nadzorczej CARGOUNIT Sp. z o.o.:

To doniosły moment w dalszej współpracy pomiędzy CARGOUNIT i Siemens Mobility. W imieniu Rady Nadzorczej CARGOUNIT chciałbym pogratulować zespołom obu firm zawarcia tej przełomowej transakcji. CARGOUNIT był pierwszą inwestycją funduszu inwestycyjnego Three Seas Initiative, a udziały własnościowe funduszu rozpoczęły się w 2020 roku. W ciągu ostatnich czterech lat firma rosła w siłę, wprowadzając znaczące ulepszenia floty pod względem wydajności operacyjnej i środowiskowej oraz rozwijając coraz większy zasięg geograficzny w krajach Trójmorza i poza nimi. Z niecierpliwością czekamy na dostawę tych lokomotyw w nadchodzących latach i dalszy pomyślny rozwój działalności CARGOUNIT.

Zamówione lokomotywy Vectron MS mają moc wyjściową 6,4 MW przy zasilaniu prądem przemiennym i 6,0 MW przy zasilaniu prądem stałym i zostaną wyposażone w system ETCS zgodny z aktualnymi specyfikacjami (Baseline 3). Nowe lokomotywy Vectron MS dla CARGOUNIT będą przeznaczone do eksploatacji m.in. w Polsce, Niemczech, Austrii, Czechach, Słowacji, Węgrzech, Holandii, Rumunii, Słowenii, Chorwacji, Serbii, Włoszech, Bułgarii i Belgii. Z kolei lokomotywy Smartron będą mogły być eksploatowane w Niemczech, Bułgarii oraz Rumunii.

Autor: Jan Bytnar
Fot. Sektorkolejowy
Video: FACtech

Może Ci się spodobać

Zostaw komentarz