Sektorkolejowy » Ponad 2 mld zł wsparcia na zakup taboru kolejowego w ramach środków z KPO

Ponad 2 mld zł wsparcia na zakup taboru kolejowego w ramach środków z KPO

pzez Damian

Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT) ogłosiło konkurs na udzielenie wsparcia finansowego dla inwestycji w zakup pasażerskiego taboru kolejowego. Kwota środków przeznaczona na wsparcie przedsięwzięć w ramach konkursu wynosi 2 162 032 705,00 zł.

Przedmiotem konkursu są inwestycje w zakup nowego taboru przeznaczonego do realizacji regionalnych przewozów pasażerskich. Tabor, zgodnie z regulaminem konkursu powinien być zeroemisyjny lub elektryczny oraz w przypadku pojazdów wyposażonych w kabinę maszynisty  posiadać europejski system zarządzania ruchem kolejowym (ERTMS).

Konkurs przewidziany jest dla przedsiębiorstw kolejowych realizujących przewozy pasażerskie oraz jednostek samorządu terytorialnego, w tym ich związków, stowarzyszeń i porozumień, a także działających w ich imieniu jednostki i spółki specjalnego przeznaczenia.

Maksymalny poziom wsparcia UE dla przedsięwzięcia wynosi do 85% wydatków kwalifikowanych, nie więcej jednak niż 30 880 000 zł za jeden pojazd.

Wnioski o objęcie projektu wsparciem należy składać w formie określonej w regulaminie, w terminie od 2 maja 2023 r. do 31 maja 2023 r. do godz. 23:59. Regulamin oraz szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej CUPT.

Źródło: UTK
Fot. Dominika Szpakowska

Może Ci się spodobać

Zostaw komentarz