Sektorkolejowy » UTK: Punktualność pociągów w II kwartale 2023 r.

UTK: Punktualność pociągów w II kwartale 2023 r.

pzez Damian

W II kwartale 2023 r. poziom punktualności pociągów pasażerskich wyniósł 91,1%, a towarowych 53,5%. Stanowi to wzrost punktualności pasażerskiej o 0,2 punktu procentowego i towarowej o 5,1 punktu procentowego w porównaniu do I kwartału 2023 r. Łącznie przewoźnicy uruchomili ponad 464 tys. pociągów pasażerskich oraz blisko 100 tys. pociągów towarowych.

Przewozy pasażerskie

Od kwietnia do czerwca 2023 r. punktualnie do stacji końcowej dojechało 91,1% pociągów pasażerskich (przy opóźnieniach powyżej 5 minut 59 sekund). Najwyższy poziom punktualności pociągów pasażerskich w II kwartale odnotowano w kwietniu – 92,4%. W kolejnych miesiącach odnotowano spadek tego wskaźnika do 91,8% w maju i 89,1% w czerwcu.

„Dane o drugim kwartale w punktualności pasażerskiej można podzielić na dwa okresy – pierwszy z nich obejmował czas po korekcie rozkładu jazdy w marcu, gdy w kwietniu i maju punktualność pasażerska poprawiła się i czerwiec, kiedy ponownie wynik punktualności dla całego rynku nie przekroczył 90%.Trwające prace w obszarze warszawskiego węzła kolejowego, a także zdarzenia losowe i pojawiające się problemy z taborem czy zjawiskiem wydłużonego lokowania podróżnych na stacjach linii nr 20 przełożyły się na niższe niż w poprzednich latach wyniki punktualności u przewoźników korzystających z warszawskiego węzła kolejowego” – komentuje wyniki punktualności dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

Wśród przewoźników pasażerskich realizujących codzienny rozkład jazdy, najwyższy wskaźnik punktualności w II kwartale odnotowała PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o. (wg danych zarządcy PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o.) – 98,5%. Główny przewoźnik dalekobieżny – „PKP Intercity” S.A. osiągnął poziom punktualności 73,5%, co jest wynikiem o 0,5 punktu procentowego gorszym w stosunku do I kwartału 2023 r.

Średnie opóźnienie pociągów pasażerskich w II kwartale 2023 r. obliczone jako iloraz łącznego czasu opóźnionych pociągów na stacji końcowej i liczby tych pociągów wyniosło ponad 20 minut dla pociągów opóźnionych powyżej 5 minut 59 sekund oraz blisko 8 minut dla wszystkich opóźnionych pociągów.

Przyczyny opóźnień przypisywane są przez zarządcę infrastruktury do odpowiednich grup określonych w instrukcji PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Wśród przyczyn, które odpowiadały za największy czas trwania opóźnień pociągów opóźnionych na stacji końcowej od 6 minut, były te przypisane do kodów:

  • 64-2 Naprawa lub wymiana na skutek awarii (poza tym korzystanie z pomocy innych lokomotyw) – 160,2 tys. min (w tym 395 przypadków opóźnień o czasie trwania minimum 60 min),
  • 64-1 WCJ – wydłużony czas przejazdu – 76,9 tys. min (w tym 3 przypadki opóźnień o czasie trwania minimum niż 60 min),
  • 71-1 Opóźnienia wtórne na sieci PKP PLK S.A. spowodowane przez zdarzenie przypisane Przedsiębiorstwu Kolejowemu, od którego przyjmowany jest pociąg – 56,8 tys. min (w tym 136 przypadków opóźnień o czasie trwania minimum 60 min),
  • 90-5 Samobójstwa i wypadki z udziałem ludzi – 49,5 tys. min (w tym 163 przypadków opóźnień o czasie trwania minimum niż 60 min),
  • 54-1 Późne zgłoszenie gotowości do odjazdu – 43,0 tys. min (w tym 93 przypadki opóźnień minimum niż 60 min).

W II kwartale 2023 r. odnotowano ponad 333 przypadki opóźnień, których czas przekraczał 120 minut. W tym zestawieniu dominują przyczyny związane z taborem (kod 64-2 Naprawa lub wymiana na skutek awarii (poza tym korzystanie z pomocy innych lokomotyw)), a w drugiej kolejności przyczyny związane z wypadkami (kod 90-5 Samobójstwa i wypadki z udziałem ludzi).

Przewozy towarowe

W II kwartale 2023 r. punktualnie do stacji końcowej dojechało 53,6% pociągów towarowych. Najwyższą punktualność w tym okresie odnotowano w maju – 55%. W kwietniu punktualność wyniosła 53,4%, natomiast w czerwcu 52,2%. Średnie opóźnienie pociągu towarowego w II kwartale 2023 r. wyniosło 613 minut. Na 48 808 opóźnionych pociągów 73% stanowiły te, których opóźnienie wynosiło minimum 120 minut.

Źródło: UTK
Fot. Dominika Szpakowska

Może Ci się spodobać

Zostaw komentarz