Sektorkolejowy » Kolejny kwartał w PKP Cargo ze stratą. Spółka tnie koszty i wycofuje się z umów sponsorskich

Kolejny kwartał w PKP Cargo ze stratą. Spółka tnie koszty i wycofuje się z umów sponsorskich

pzez Damian

Narodowy operator przewozów towarowych nadal mierzy się z kryzysem. Słabą sytuację przedsiębiorstwa potwierdzają opublikowane wstępne wyniki finansowe i operacyjne za pierwsze 3 miesiące 2024 r. Według szacunków zamyka ono ten okres ze stratą netto na poziomie 118,1 mln zł. W poszukiwaniu oszczędności zarząd spółki podjął decyzję o natychmiastowym rozwiązaniu kontraktów z Widzewem Łódź, Unią Skierniewice oraz Polskim Komitetem Olimpijskim (PKOl), których zakres obejmował działania sponsoringowe.

Wstępne szacunkowe wybrane skonsolidowane wyniki finansowe i operacyjne PKP Cargo za pierwszy kw. br. prezentują się następująco (w nawiasie podano wyniki za analogiczny okres w 2023 r.):

  • przychody z tytułu umów z klientami: 1 180,7 mln zł (1 564 mln zł)
  • EBITDA: 122,4 mln zł (359,4 mln zł)
  • EBIT: -96,8 mln zł (168 mln zł)
  • wynik netto: -118,1 mln zł (104,2 mln zł)
  • masa towarowa: 17,9 mln ton (23,3 mln ton)
  • praca przewozowa: 4 569 mln tkm (6 417 mln tkm)

Jak zaznacza polski przewoźnik towarowy, udostępnione wyniki mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie.

Kryzys w PKP Cargo

Od dłuższego czasu nad PKP Cargo gromadzą się czarne chmury. Spółka traci udziały na rynku przewozów towarowych, a słaba sytuacja finansowa nie ulega poprawie. W obliczu trwających problemów zarząd przedsiębiorstwa podjął decyzję, by skierować nawet do 30% zatrudnionych pracowników na tzw. nieświadczenie pracy.

Zakładamy, że skierowaniem na tzw. nieświadczenie pracy może zostać objętych nawet do 30% ogółu pracowników spółki, przy czym okres nieświadczenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie może być krótszy niż miesiąc i dłuższy niż dwanaście miesięcy. W dniu dzisiejszym rozpoczęto analizy w tym zakresie na poziomie poszczególnych jednostek organizacyjnych spółki – mówi dr Marcin Wojewódka – p.o. prezesa zarządu PKP Cargo SA.

Kolejnym działaniem mającym na celu poprawę sytuacji finansowej PKP Cargo jest niezwłoczne wycofanie się z kontraktów sponsorskich, które spółka podpisała z klubami Widzew Łódź i Unia Skierniewice oraz Polskim Komitetem Olimpijskim. Według informacji przekazanych przez narodowego operatora przewozów towarowych oszczędności z tego tytułu będą liczone w milionach zł.

Musimy sobie jasno powiedzieć, że na skutek nieodpowiedzialnych działań naszych poprzedników oraz ich politycznych mocodawców PKP Cargo SA znalazła się w trudnej sytuacji, która wymaga od nas podejmowania m.in. takich niepopularnych decyzji, jak rozwiązanie umów sponsoringowych z klubami i organizacjami sportowymi. Niestety z naszego punktu widzenia jako zarządu, który przyszedł ratować spółkę, dużo ważniejsze jest zbieranie środków na wypłaty wynagrodzeń dla tysięcy pracowników PKP Cargo, czy regulowanie przez spółkę zobowiązań za usługi i towary niezbędne do prowadzenia działalności przewozowej, niż promowanie obecnie logo PKP Cargo nad Sekwaną czy w województwie łódzkim, z którego przecież posłami lub radnymi była albo jest duża część naszych poprzedników. Te zaoszczędzone miliony złotych przeznaczymy na bardziej potrzebne cele – podkreśla Monika Starecka – p.o. członka zarządu ds. finansowych w PKP Cargo SA.

Warto przypomnieć, iż 13 maja br. zmienił się skład rady nadzorczej PKP Cargo.

Więcej informacji o PKP Cargo można znaleźć m.in.:

Autor: Damian Malesza
Fot. Sektorkolejowy

Może Ci się spodobać

Zostaw komentarz