Sektorkolejowy » PKP Cargo: Nawet 30% załogi nie będzie świadczyć pracy

PKP Cargo: Nawet 30% załogi nie będzie świadczyć pracy

pzez Damian

PKP Cargo zamierza od 1 czerwca skierować część pracowników na tak zwane nieświadczenie pracy, czyli czasowo zwolnić ich z obowiązku świadczenia pracy – poinformował przewoźnik kolejowy. Wskazał, że może to objąć 30 procent załogi, a powodem są kłopoty finansowe.

Zakładamy, że skierowaniem na tzw. nieświadczenie pracy może zostać objętych nawet do 30% ogółu pracowników Spółki, przy czym okres nieświadczenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie może być krótszy niż miesiąc i dłuższy niż dwanaście miesięcy. W dniu dzisiejszym rozpoczęto analizy w tym zakresie na poziomie poszczególnych jednostek organizacyjnych Spółki – wyjaśnia p.o. Prezesa Zarządu PKP CARGO S.A. dr Marcin Wojewódka.

Marcin Wojewódka wskazał, że jedną z przyczyn podjęcia powyższych działań jest znaczący spadek przewozów kolejowych i utrzymująca się negatywna tendencja w tym zakresie w stosunku do roku ubiegłego, a co za tym idzie również spadek wpływów, co jest niestety równoznaczne z wystąpieniem okresowych trudności finansowych. Jednocześnie wyraził oburzenie, że poprzednie Zarządy Spółki nie podjęły, żadnych skutecznych działań celem przeciwdziałania powyższemu. Pełniący obowiązki Prezesa zapewnił także, że powołany w dniu 26 kwietnia 2024 roku nowy Zarząd od pierwszych chwil swojego funkcjonowania, rozpoczął konsekwentne podejmowanie wszelkich, możliwych działań celem podniesienia efektywności biznesowej, a także usprawnienia procesów i optymalizacji kosztowej Spółki.

W piśmie skierowanym do Związków Zawodowych, pracodawca przypomniał, że każdy pracownik przebywający na tzw. nieświadczeniu pracy ma prawo do zagwarantowanych ustawowo:

  • świadczenia socjalnego w wysokości 60% miesięcznego ekwiwalentu pieniężnego, obliczanego jak wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy;
  • wykonania czynności niezbędnych dla zachowania uprawnień zawodowych pracownika;
  • korzystania ze świadczeń w ramach ZFŚS.

Warto też wskazać, że podobne działania w zakresie kierowania pracowników na tzw. nieświadczenie pracy był stosowane w Spółce PKP CARGO S.A. w przeszłości już kilkukrotnie w latach 2008-2015.

Fot. Sektorkolejowy

Może Ci się spodobać

Zostaw komentarz