Sektorkolejowy » Polski Klaster Eksporterów Budownictwa ma nowy zarząd – prezesem został dr Damian Kaźmierczak

Polski Klaster Eksporterów Budownictwa ma nowy zarząd – prezesem został dr Damian Kaźmierczak

pzez Damian

Walne zgromadzenie Polskiego Klastra Eksporterów Budownictwa (ang. Polish Cluster of  Construction Exporters – PCOCE) powołało nowy skład zarządu na lata 2024-2026:

 • dr Damian Kaźmierczak – prezes zarządu
 • inż. Leszek Gołąbiecki – wiceprezes zarządu
 • Witold Sławiński – wiceprezes zarządu
 • Jan Styliński – wiceprezes zarządu

O nowym zarządzie PCOCE

Damian Kaźmierczak – doktor nauk ekonomicznych, główny ekonomista oraz członek zarządu w Polskim Związku Pracodawców Budownictwa (PZPB) – ogólnopolskiej organizacji, która zrzesza przedsiębiorstwa i najważniejszych interesariuszy z sektora budowlanego. Ponadto ekspert ekonomiczny DLA Piper w Polsce, członek Rady Nadzorczej SKYSNAP oraz adiunkt na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Aktywny komentator, autorytet oraz autor analiz, ekspertyz i poczytnych publikacji związanych z budownictwem.

Leszek Gołąbiecki – absolwent Politechniki Białostockiej, który przez całą bogatą karierę zawodową był związany z sektorem budowlanym. W latach 2014-2023 prezes Unibep SA, członek Rad Nadzorczych w spółkach Unidevelopment oraz Unihouse, a także prezes zarządu w spółce Unibep PPP. W 2023 r. został mianowany na stanowisko wiceprezesa zarządu Unibep SA, dyrektor wykonawczy.

Witold Sławiński – adwokat, a także partner kancelarii RKKW, kierujący Praktyką Infrastruktura, Budownictwo i Zamówienia Publiczne. Autor licznych publikacji z zakresu prawa zamówień publicznych, PPP oraz prawa budowlanego. „Prawnik Lider” rekomendowany przez Dziennik Rzeczpospolita 2023 w dziedzinie Prawo zamówień publicznych, prawnik rekomendowany przez Legal 500 (EMEA) w dziedzinie Public Procurement. Ponadto współzałożyciel Stowarzyszenia ASEMEA – Europejskiego Stowarzyszenia Rozwoju Relacji i Współpracy Gospodarczej z Krajami Azji, Bliskiego Wschodu i Afryki oraz członek Stowarzyszenia Prawa Zamówień Publicznych.

Jan Styliński – adwokat, prezes zarządu PZPB, wiceprzewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich. Członek Rady Ekspertów ds. Drogowych przy Ministrze Infrastruktury RP, członek zespołu ekspertów Ministra Inwestycji i Rozwoju RP ds. opracowania polityki PPP oraz zmian legislacyjnych w tym zakresie. Ponadto założyciel oraz przewodniczący Rady Stowarzyszenia ASEMEA, wspierającego rozwój relacji biznesowych rynku polskiego z przedsiębiorcami z Azji, Bliskiego Wschodu i Afryki, członek Izby Adwokackiej w Warszawie, a także wspólnik butikowej kancelarii adwokackiej.

W skład Komisji Rewizyjnej Polskiego Klastra Eksporterów Budownictwa zostali powołani:

 • Andrzej Czapczuk – prezes zarządu FBI Tasbud, Archangelus
 • Adriana Gostępska – adwokat, senior associate w Dziale Infrastruktura, Budownictwo i Zamówienia Publiczne kancelarii RKKW
 • Rafał Lipiński – prezes zarządu Seen Holding
 • Maciej Sochacki – prezes zarządu Termika
 • Tomasz Szuba – prezes zarządu Tines Rail

O PCOCE

Polski Klaster Eksporterów Budownictwa to inicjatywa przedsiębiorców, która powstała w 2015 r., by budować i prężnie rozwijać współpracę firm budowlanych, a także zwiększać eksport polskich przedsiębiorstw. Jest odpowiedzią na aktualne wyzwania globalnej gospodarki.

Idea, która jej przyświeca to prezentowanie na arenie międzynarodowej możliwości polskich przedsiębiorstw w oparciu o najnowocześniejsze technologie, innowacyjne produkty i systemy oraz profesjonalną kadrę inżynierską.

Główne cele PCOCE to:

 • budowanie oraz pogłębianie współpracy polskich przedsiębiorstw budowlanych na rynkach eksportowych, by zwiększyć wolumen eksportu całego sektora
 • wsparcie organizacyjne i propagowanie eksportu polskiego sektora budowlanego
 • reprezentowanie interesów polskiego sektora budowlanego zarówno w kraju, jak i poza jego granicami
 • współpraca z ośrodkami opiniotwórczymi oraz naukowymi na rzecz poprawy skuteczności działania w zakresie rozwijania eksportu
 • poprawa bezpieczeństwa finansowego w obszarze eksportu
 • rozwijanie działalności szkoleniowej, edukacyjnej i oświatowej

Członkami PCOCE są m.in. Budimex, PZPB, PORR, Tines Rail oraz Unibep.

Autor: Damian Malesza
For. PCOCE

Może Ci się spodobać

Zostaw komentarz