Sektorkolejowy » Zmiany w składzie Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.

pzez Damian

Zarząd Spółki PKP CARGO S.A. („Spółka”, 'Emitent”) poinformował, iż w dniu 13 maja 2024 roku akcjonariusz – PKP S.A. działając na podstawie § 19 ust. 2 i ust. 6 Statutu Spółki:

  • odwołał z dniem 14 maja 2024 roku ze składu Rady Nadzorczej: Pana Pawła Tomasza Sosnowskiego,
  • odwołał z dniem 14 maja 2024 roku ze składu Rady Nadzorczej: Pana Grzegorza Dostatniego,

Jednocześnie:

  • powołał z dniem 14 maja 2024 roku w skład Rady Nadzorczej: Pana Bogusława Edmuda Nadolnika (Bogusław Nadolnik)
  • powołał z dniem 14 maja 2024 roku w skład Rady Nadzorczej: Pana Roberta Wojciecha Stępnia (Robert Stępień)

Wszyscy powołani Członkowie Rady Nadzorczej złożyli pisemne oświadczenia, zgodnie z którymi nie prowadzą działalności konkurencyjnej wobec Spółki oraz nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnicy spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej, a także nie uczestniczą w konkurencyjnej osobie prawnej jako członkowie jej organu oraz nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Fot. Sektorkolejowy

Może Ci się spodobać

Zostaw komentarz