Sektorkolejowy » Zbliża się konferencja NOVKOL 2023 – „Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym”

Zbliża się konferencja NOVKOL 2023 – „Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym”

pzez Damian

W dniach 29 listopada – 1 grudnia 2023 r. w zakopiańskim hotelu Nosalowy Dwór Resort & SPA odbędzie się XXII Konferencja Naukowo-Techniczna NOVKOL. W wydarzeniu organizowanym przez krakowski oddział Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP (SITK RP), wezmą udział specjaliści branżowi, naukowcy, producenci, konstruktorzy, projektanci, politycy i przedstawiciele przedsiębiorstw związanych z branżą kolejową.

Program tegorocznej konferencji NOVKOL obfituje w merytoryczne panele dyskusyjne, wystąpienia i prezentacje. Tematyka wydarzenia koncentruje się na nowoczesnych technologiach w zakresie projektowania, budowy, utrzymania, diagnostyki oraz eksploatacji infrastruktury szynowej i taboru.

Rozwój infrastruktury kolejowej

Jednym z głównych tematów konferencji będzie realizacja inwestycji kolejowych zarówno z perspektywy obecnej, jak i długoterminowej. Prelegenci porozmawiają o planach oraz zakładanych efektach przedsięwzięć ujętych w KPK 2030 r. oraz Strategii Rozwoju Infrastruktury Kolejowej na okres do 2050 r. Poruszą kwestie związane z dekarbonizacją transportu, transformacją energetyczną, a także eliminowaniem negatywnego wpływu działalności kolei na środowisko naturalne (np. drgania oraz hałas). Uczestnicy wydarzenia poświęcą także czas na dyskusje o budzącym wiele kontrowersji projekcie, jakim jest Centralny Port Komunikacyjny (CPK) – postarają się m.in. określić jego rolę w rozwoju spójnej sieci linii kolejowych w Polsce.

Współpraca na wschodniej granicy Polski i Unii Europejskiej

XXII Konferencja Naukowo-Techniczna organizowana w stolicy Tatr, będzie świetną platformą do dyskusji o planach dotyczących rozwoju infrastruktury oraz przewozów osób i ładunków w rejonie wschodniej granicy Polski, a także współpracy polsko-ukraińskiej.

Nowoczesne rozwiązania, cyfryzacja i cyberbezpieczeństwo na kolei

Kolejnym istotnym obszarem dyskusji będą programy cyfryzacji transportu szynowego, które wspomagają zarządzanie infrastrukturą kolejową. Eksperci omówią także szanse i zagrożenia związane z wykorzystaniem sztucznej inteligencji w sektorze kolejowym. Ponadto będą debatować o wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań oraz rozwoju technologii wodorowych.

Poprawa dostępu do kolei i szkolenie nowych kadr do realizacji zadań w transporcie szynowym

W programie konferencji NOVKOL 2023 przewidziano czas na dyskusje o rozwoju kolei w aglomeracjach i poprawie dostępu do tego środka transportu w miejscowościach wykluczonych komunikacyjnie m.in. o realizowanym programie Kolej Plus. Prelegenci poruszą również dotyczące zmian, które są potrzebne w procesie edukacji przyszłych pracowników sektora kolejowego tj. kształcenia na poziomie szkół średnich i wyższych oraz uzyskiwania uprawnień budowlanych. W programie przewidziano wycieczkę techniczną na przebudowywaną przez Grupę ZUE zakopiańską stację kolejową.

Patronat honorowy nad XXII Konferencją Naukowo-Techniczną pn. „Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym” objęli: Andrzej Adamczyk – Minister Infrastruktury, Ignacy Góra – Prezes Urzędu Transportu Kolejowego, Jacek Paś – Prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP, Ireneusz Merchel – Prezes Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Tadeusz Ryś – Przewodniczący Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych, Andrzej Gołaszewski – Prezes Honorowy SITK RP, prof. Andrzej Szarata – Rektor Politechniki Krakowskiej, Mariusz Dobrzeniecki – Prezes Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, Adam Wielądek – Honorowy Przewodniczący UIC, Witold Kozłowski – Marszałek Województwa Małopolskiego, Łukasz Kmita – Wojewoda Małopolski.

Współorganizatorami wydarzenia są:

  • Politechnika Krakowskiej – Katedra Dróg, Kolei i Inżynierii Ruchu
  • PKP Polskich Linii Kolejowych SA.
  • Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa z Krakowa

Zachęcamy, by odwiedzić stronę SITK RP.

O wcześniejszych edycjach NOVKOL pisaliśmy:

Więcej informacji o wydarzeniach organizowanych przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP można znaleźć:

Autor: Damian Malesza
Fot. Jan Bytnar

Może Ci się spodobać

Zostaw komentarz