Sektorkolejowy » NOVKOL 2022 – Nowoczesne Technologie i Systemy Zrządzania w Transporcie Szynowym

NOVKOL 2022 – Nowoczesne Technologie i Systemy Zrządzania w Transporcie Szynowym

pzez Damian

Dzisiaj (30 listopada 2022 r.) w Zakopanem rozpoczyna się XXI Konferencja Naukowo-Techniczna NOVKOL 2022 – Nowoczesne Technologie i Systemy Zrządzania w Transporcie Szynowym, która potrwa do piątku (2 grudnia 2022 r.).

TEMATYKA KONFERENCJI
Nowoczesne technologie w projektowaniu, budowie, utrzymaniu, diagnostyce i eksploatacji infrastruktury szynowej oraz taboru szynowego do przewozu osób i rzeczy, w tym:

 1. Inwestycje kolejowe w nowej rzeczywistości gospodarczej w Polsce i Unii Europejskiej, w tym inwestycje związane z transformacją energetyczną w celu przeciwdziałania zmianom klimatycznym, a także w celu zmniejszenia uzależnienia od paliw kopalnych (w tym elektryfikacja linii kolejowych).
 2. Dostosowanie infrastruktury liniowej i punktowej transportu kolejowego w Polsce do potrzeb przewozowych związanych z europejską integracją Ukrainy, a także stan Ukraińskiej infrastruktury kolejowej i perspektywy jej odbudowy.
 3. Doświadczenia z przygotowania i realizacji inwestycji kolejowych i rekomendacje dla perspektywy 2021-2027, w tym: efektywność zrealizowanych inwestycji, modyfikacje założeń wynikające ze zmiany otoczenia i nowych prognoz, ocena jakości zastosowanych materiałów i systemów.
 4. Rola CPK w rozwoju sektora przewozów kolejowych w Polsce.
 5. Najnowsze modele projektowania, realizacji i zarządzania infrastrukturą, w tym BIM, Asset Management.
 6. Zagadnienia związane z infrastrukturą kolejową (nawierzchnia, obiekty inżynieryjne, w tym tunelowe, srk, energetyka, telekomunikacja, informatyka) w szczególności stosowanie najnowszych osiągnięć technologicznych i materiałowych przy jej budowie, rozbudowie, remontach i utrzymaniu, w tym zagadnienia związane zasadami zrównoważonego rozwoju, LCA (analiza cyklu życia).
 7. Certyfikacja i dopuszczenia do eksploatacji podsystemów strukturalnych wynikających z interoperacyjności.
 8. Rozwój procesów utrzymania oraz nowoczesnych rozwiązań w maszynach i urządzeniach do utrzymania infrastruktury na zmodernizowanych liniach kolejowych.
 9. Rozwój transportu szynowego w aglomeracjach i poprawa dostępności w regionach, Program Kolej Plus.
 10. Kolej XXI wieku – możliwości finansowania zewnętrznego prac badawczo-rozwojowych i innowacji.
 11. Cyberbezpieczeństwo w transporcie szynowym.
 12. Problemy z przygotowaniem kadry do realizacji zadań w transporcie szynowym tj. kształcenie na poziomie szkół średnich i wyższych oraz uprawnienia budowlane (projektowe i wykonawcze).

ORGANIZATORZY:
– SITK RP Oddział w Krakowie
– Politechnika Krakowska – Katedra Dróg, Kolei i Inżynierii Ruchu
– PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
– Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa w Krakowie

Szczegółowy program konferencji NOVKOL 2022

Fot. Jan Bytnar

Może Ci się spodobać

Zostaw komentarz