Sektorkolejowy » Kraków: Rozpoczęła się XX. Konferencja naukowo-techniczna „Drogi Kolejowe”

Kraków: Rozpoczęła się XX. Konferencja naukowo-techniczna „Drogi Kolejowe”

pzez Damian

Dziś w pawilonie konferencyjno-wystawowym „Kotłownia” zlokalizowanym w kampusie akademickim Politechniki Krakowskiej, oficjalnie zainaugurowano jubileuszową XX. odsłonę Konferencji „Drogi kolejowe”. Wydarzenie, które w całości poświęcone jest drogom żelaznym oraz technologii robót torowych, odbywa się w cyklu dwuletnim od 1979 r. Organizatorem Konferencji jest krakowski oddział Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP wraz z Katedrą Dróg, Kolei i Inżynierii Ruchu Politechniki Krakowskiej.

Program tegorocznej konferencji obfituje w liczne sesje merytoryczne oraz wystąpienia w ramach czterech bloków tematycznych tj. nawierzchnia, podtorze, infrastruktura oraz transport. Uczestnicy przeanalizują m.in. metody i rozwiązania, które mogą zostać wykorzystane podczas realizacji inwestycji w zakresie Kolei Dużych Prędkości (KDP), możliwości zwiększania trwałości podsypki tłuczniowej eksploatowanej nawierzchni kolejowej czy potrzebie wdrożenia potokowej technologii naprawy głównej podtorza kolejowego. Poruszone będą także kwestie związane z badaniami termowizyjnymi w diagnostyce elementów infrastruktury torowej, cyberbezpieczeństwem kolejowych systemów informatycznych, a także optymalizacją czasu zamknięcia przejazdu kolejowo-drogowego z wykorzystaniem narzędzi zdalnej detekcji.

Patronat honorowy nad Konferencją objęli: Andrzej Adamczyk – Minister Infrastruktury, dr inż. Ignacy Góra – Prezes Urzędu Transportu Kolejowego, Ireneusz Merchel – Prezes Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Łukasz Kmita – Wojewoda Małopolski, Witold Kozłowski – Marszałek Województwa Małopolskiego, Tadeusz Ryś – Przewodniczący Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych, Mirosław Boryczko – Przewodniczący Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa oraz prof. Andrzej Szarata – Rektor Politechniki Krakowskiej.

Sektor Kolejowy patronem medialnym konferencji Drogi Kolejowe 2023

Wydawnictwo Sektor Kolejowy wspiera wszelkie inicjatywy mające na celu poszerzanie specjalistycznej wiedzy i doświadczeń, rozwijanie nowych technologii oraz poprawę poziomu bezpieczeństwa na kolei. Jako aktywny sygnatariusz Deklaracji w sprawie rozwoju kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym, zależy nam, aby sukcesywnie podnosić świadomość specjalistów z branży oraz uczestników zarówno ruchu kolejowego, jak i drogowego, promując dobre praktyki.

O wydarzeniach organizowanych przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP pisaliśmy m.in.:

Więcej informacji o krakowskim SITK RP można znaleźć: TUTAJ.

Autor: Damian Malesza

Może Ci się spodobać

Zostaw komentarz