Sektorkolejowy » IV Spotkania Diagnostyczne Infrastruktury Szynowej w Warszawie przeszły do historii

IV Spotkania Diagnostyczne Infrastruktury Szynowej w Warszawie przeszły do historii

pzez Damian

W dniach 11 do 13 października 2023 r. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Warszawie i Klub Międzyzakładowy przy Polskie Koleje Państwowe S.A. Centrum Diagnostyki przy współudziale Instytutu Kolejnictwa zorganizowali IV edycję Spotkań Diagnostyki Infrastruktury Szynowej – Warszawa 2023 w oparciu o bazę Centrum Konferencyjno – Szkoleniowym Hotel Boss w Warszawie Miedzeszynie.

Historycznie, genezą powstania tego wydarzenia (rok 2012) było zapotrzebowanie Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., jej pracowników oraz innych zarządców infrastruktur kolejowych oraz miejskich na techniczne spotkania o tematyce utrzymania i diagnostyki dróg szynowych, z możliwością swobodnej dyskusji, wymiany doświadczeń oraz zapoznanie się z innowacyjnymi rozwiązaniami technicznymi i technologicznymi, po zaprzestaniu organizacji cyklu Seminariów Diagnostycznych przez Politechnikę Gdańską.

Wydarzenie odbyło się pod Honorowym Patronatem Pana Andrzeja Adamczyka – Ministra Infrastruktury, Pana Ignacego Góra – Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego Pana Tadeusza Ryś – Przewodniczącego Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych, Pana Jacka Paś – Prezesa Zarządu Krajowego SITK RP oraz Spółki Polskie Koleje Państwowe S.A..

W imprezie udział wzięło udział ok. 130 osób reprezentujących Patronów Honorowych, uczestników z 17 Zakładów i 2 Spółek zależnych Polskie Koleje Państwowe S.A., 6 Zarządców dróg szynowych, 12 firm, 2 szkół wyższych oraz renomowanych Partnerów. W części wydarzenia, dodatkowo w układzie równoległym, uczestniczyło 26 osób reprezentujących 10 z 28 Zarządów Oddziałów SITK RP z całej Polski. Z pośród VIP- ów uczestniczących w wydarzeniu należy wymienić Panów: Tadeusza Ryś – Przewodniczącego PKBWK, Karola Trzońskiego – Zastępcę Przewodniczącego PKBWK, Piotra Majerczak – Członka Zarządu Polskie Koleje Państwowe S.A., Jacka Paś – Prezesa SITK RP, a Przedstawicielka UTK odczytała stosowny adres w imieniu Prezesa. Przedstawiciele TDT również zaszczycili swoją obecnością IV SDIS.

Program merytoryczny obejmował ponad 22 prezentacje i wystąpienia oraz cykl szkoleniowy przeprowadzony przez pracowników Polskie Koleje Państwowe S.A. Centrum Diagnostyki a dotyczący szczegółowej analizie „w czasie rzeczywistym” możliwości Bazy Danych Diagnostycznych jako jednego z podstawowych narzędzi diagnostycznych do prezentacji danych z badań i pomiarów oraz analizy wyników z dróg szynowych, a również w Obsłudze Technicznej Przekaźników.

Tematyka przeważającej części wystąpień koncentrowała się wokół obecnych i rozwijających się technik pomiarowych, analitycznych, diagnostyki jako narzędzia do predykcji utrzymania, jak również wskazała na bezpieczeństwo w kontekście diagnostyki i wypadków kolejowych.

Ważnym elementem drugiego dnia była prezentacja na stacji Otwock pojazdów i urządzeń do pomiarów i diagnostyki torów oraz rozjazdów. Wśród prezentowanych był m.in. dwudrogowy pojazd do inspekcji obiektów inżynieryjnych, pojazd pomiarowy DP560 (tzw. laboratorium diagnostyczne z pomiarem niektórych elementów sieci trakcyjnej), DPD660 – dwuczłonowy pojazd do badań defektoskopowych z funkcją pomiaru geometrii torów, urządzenia do kontroli jakości robót reprofilacji szyn czy wykrywania wad metodami nieniszczącymi a także praktyczny pokaz możliwości wykorzystania wózków GEDO z szeregiem dodatkowych opcji. Należy dodać, że pojazdy pomiarowe wyposażone są w aparaturę do videoinspekcji.

Dodatkowym aspektem w programie IV SDIS było zwrócenie uwagi na lata 2023 i 2024, jako charakterystycznego okresu dla zorganizowanej diagnostyki kolejowej w Polsce (50 lat), rocznicy 20-lecia Centrum Diagnostyki jako jednostki organizacyjnej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz 10-lecia koncentracji obsługi technicznej przekaźników (dawniej legalizacji) w PLK SA Centrum Diagnostyki. Tym zagadnieniom były poświęcone wystąpienia kierownictwa Centrum Diagnostyki o charakterze „wczoraj i dziś”.

Było coś dla ducha, ale też dla relaksu i integracji, czyli wspólna kolacja z uczestników Spotkania Międzyoddziałowego SITK RP i IV Spotkań Diagnostyki Infrastruktury Szynowej połączona z występami Zespołu Omen Band.

Wydarzenia miały właściwą oprawę dzięki Partnerom, takim jak np. PUT „GRAW” z Grupy Goldschmidt, Plasser&Theurer, Speno Internacjonal, STRABAG Sp. z o.o., Cohesive Polska, TÜV Rheinland Polska, COPMA i Geotronics Dystrubucja, których przedstawiciele nawiązując w swoich wystąpieniach lub prezentacjach koncentrowali się głównie na merytoryce zagadnień a nie działalności PR.

Krótko podsumowując, wcześniejsze edycje (i do III) koncentrowały się na tematach dotyczących możliwości uzyskania danych pomiarowych a obecna już przesunęła tematykę w kierunku możliwości „obróbki danych”, polegającej na możliwie szybkim przeprowadzeniu analiz dostarczonych plików pomiarowych z równoczesnym podpowiadaniu możliwych rozwiązań i wykorzystaniu ich do predykcji utrzymania. Dodatkowym aspektem tematycznym, jednocześnie kontynuowanym już od pewnego czasu, była informacja o przewidywanych zmianach i ich kierunku w przepisach i zamierzeniach PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w tej sferze przez Przedstawicieli Biura Dróg Kolejowych Centrali.

Źródło: SITK

Może Ci się spodobać

Zostaw komentarz