Sektorkolejowy » Katowice: Rozpoczyna się XVI Europejski Kongres Gospodarczy

Katowice: Rozpoczyna się XVI Europejski Kongres Gospodarczy

pzez Damian

Dziś na terenie katowickiego Międzynarodowego Centrum Kongresowego rozpoczęła się 16. edycja Europejskiego Kongresu Gospodarczego (EKG z ang. European Economic Congress – EEC – przyp. red.) i potrwa do 9 maja br. Tegoroczny trzydniowy cykl debat, paneli dyskusyjnych oraz wydarzeń towarzyszących jest realizowany pod hasłem „Transform today, change tomorrow. Transformacja dla przyszłości”. Dodatkowo kluczowym motywem zostały kwestie związane z bezpieczeństwem. W największym biznesowym wydarzeniu Europy Centralnej weźmie udział 1200 prelegentów, poruszając aktualną problematykę, z którą mierzy się dzisiejsza europejska gospodarka. Kongres ma specjalny charakter, gdyż w tym roku Polska obchodzi 20-lecie przystąpienia do Unii Europejskiej (UE).

Oficjalna inauguracja XVI. Europejskiego Kongresu Gospodarczego nastąpiła o godz. 10. Wzięli w niej udział goście specjalni tj. Donald Tusk – prezes Rady Ministrów oraz Ursula von der Leyen – przewodnicząca Komisji Europejskiej (KE), którzy wspólnie przedstawili tzw. plan dla silnej Europy oraz Jerzy Buzek – poseł do Parlamentu Europejskiego (PE) i przewodniczący Rady EEC, Marcin Krupa – prezydent Katowic, Wojciech Saługa – marszałek woj. śląskiego, Kazimierz Karolczak –  przewodniczący zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii oraz Marek Wójcik – wojewoda śląski.

Z tego miejsca dziękuję wszystkim osobom, które dbały o to, aby Unia Europejska i nasz kraj rozwijały się niemalże na równi z państwami Europy Zachodniej. Dzisiaj możemy powiedzieć – jesteśmy jedną wspólną europejską rodziną. Moi drodzy, jest to wielki zaszczyt, że mogę Was witać […] na kolejnym wspaniałym wydarzeniu ekonomicznym decydującym nie tylko o sprawach naszego kraju i Europy, ale także świata – powiedział Marcin Krupa.

Nie ulega wątpliwości, że przed nami 3 dni ważnych dyskusji. […] Potrzebne są konkretne działania […] Łączymy siły, ponieważ świat pędzi do przodu, a my musimy pędzić razem z nim – nie możemy stać w miejscu. Woj. śląskie wymaga transformacji. Pamiętajmy, że transformacja to nie tylko likwidacja górnictwa, ale takie przeobrażenie gospodarki, żeby ludzie chcieli tu pracować, żyć, zakładać rodziny, oraz że będą tu nowoczesne miejsca pracy. Wierzę, że wspólnie dokonamy tego dzieła i zmienimy woj. śląskie na lepsze – dodał Wojciech Saługa, marszałek woj. śląskiego

20. rocznica przystąpienia Polski do Unii Europejskiej

W 2024 r. przypada 20-lecie przystąpienia Polski do UE, do czego w swojej wypowiedzi podczas sesji otwierającej nawiązywał Jerzy Buzek.

Trzeba mieć odważne daleko idące marzenia. One się jednak spełniają. Mamy przed sobą trudny czas. Europa przechodziła w ciągu tych 20 lat przez liczne kryzysy […] tj. gospodarczy, który przypłynął do nas zza Atlantyku, energetyczny, migracyjny oraz związany z trudnościami we współpracy euroatlantyckiej […] potem COVID-owy i wreszcie zdradziecka napaść Rosji na Ukrainę. Pomimo tych kryzysów pozostaliśmy zjednoczeni. 5 lat temu wprowadziliśmy UE na drogę największej systemowej transformacji w jej historii – niezwykłe osiągnięcie. Jean Monnet miał rację. Europa buduje się poprzez kryzysy, potrafi na nie odpowiadać. Na tym polega europejski geniusz – również teraz musi na tym polegać – podkreślał Jerzy Buzek.

Dzisiaj w realizacji programu przede wszystkim we warstwie gospodarczej największym wyzwaniem będzie znalezienie wektorów konkurencyjności i innowacyjności z zachowaniem konieczności przekształcania naszego kontynentu w bezemisyjny do roku 2050. Dążąc do tego, ostateczną miarą naszego sukcesu będzie to, czy ta systemowa transformacja, będzie sprawiedliwa – fundusz sprawiedliwej transformacji, który obowiązuje od kilku lat, powinien być zdecydowanie kontynuowany – dla tych 60 regionów w UE, które mają szczególnie trudno. Nadal pojawia się pytanie, czy naszym obywatelom Europejczykom ta transformacja przyniesie dobrobyt? Bo na to liczą. Czy nikogo nie zostawi z wykluczeniem? Chcemy zachować w naszej wspólnocie spójność społeczną i gospodarczą oraz uchronić nas od nowych podziałów i wykluczeń – dodał poseł do Parlamentu Europejskiego.

Jerzy Buzek zaznaczał także, jak ważne jest, by stawić czoła innym zagrożeniom, tj. przeciwdziałać agresywnym działaniom państw, które mają zamiar zburzyć istniejący aktualnie porządek na świecie. Konieczne jest skuteczne odstraszenie ich poprzez zwiększanie siły obronnej Europy w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego (NATO).

Aktualne cele Unii Europejskiej

„Polska powraca jako lider Europy. Napędza gospodarkę, dążąc do dalszego rozwoju w obszarze obronności, konkurencyjności, ale także jest krajem, który podnosi alarm, zwracając uwagę na niektóre zagrożenia” – powiedziała Ursula von der Leyen.

Polska od początku podkreślała – nie powinniśmy mieć jakichkolwiek złudzeń, jakie są zamiary Putina. To jest wojna, w której chodzi o zmianę granic Europy, nową mapę europejską, ale także o zniszczenie niepodległości Ukrainy. Pamiętajmy, że jest to także wojna z naszą UE i z całym międzynarodowym systemem opartym na tych zasadach. Putin pragnie powrotu imperium, autorytaryzmu. Chce rządzić naszym kontynentem i jego mieszkańcami. Nie jest to jakieś wyimaginowane czy teoretyczne zagrożenie […] Polska zna lepiej to zagrożenie niż większość krajów europejskich z wielu powodów – zarówno z powodu historii, jak i tej dalekowzroczności, którą się wykazuje. Podobnie jak wszystkie inne kraje od Bałkanów po kraje bałtyckie. Uważam, że powinniśmy się byli wsłuchać lepiej w głos Polski, zarówno wcześniej, jak i teraz – dodała.

Jak podkreślała Ursula von der Leyen, najlepszymi inwestycjami są te, które zwiększają własne bezpieczeństwo. Zaznaczyła również, by kontynuować wysiłki na rzecz pomocy Ukrainie, co przełoży się na poziom bezpieczeństwa w innych krajach europejskich.

UE musi stać się kontynentem bezpieczeństwa – także dzięki wysiłkowi zbrojnemu […] Gdyby Europa była lepiej przygotowana na takie trudne czasy, to być może Rosja nie odważyłaby się zaatakować naszego przyjaciela, jakim jest Ukraina. Europa może i musi uniknąć konfliktu […] de facto jest bezpieczna. Polska, jako serce Starego Kontynentu jest także bezpieczna, jeśli nikt nie zmarnuje naszego wspólnego wysiłku, jakim było budowanie Europy zamożnej, technologicznie rozwiniętej – cywilizacyjnie postawionej najwyżej w historii całego świata. Musimy przekuć […] naszą świadomość, ale i fakty, liczby, które świadczą o tym, że Europa jest silna oraz tak naprawdę bezkonkurencyjna w zdolności obronne. – powiedział Donald Tusk.

O Europejskim Kongresie Gospodarczym

Podczas 16. edycji Europejskiego Kongresu Gospodarczego organizowanego w Katowicach 1200 prelegentów i poruszy najistotniejsze kwestie polityczno-ekonomiczno-gospodarcze w ramach ponad 180 merytorycznych paneli dyskusyjnych. W tym gronie znaleźli się między innymi przedstawiciele świata polityki, nauki i biznesu oraz eksperci z rozmaitych dziedzin. Porozmawiają m.in. o aktualnej sytuacji geopolitycznej w Europie, transformacji sektora paliw i energii, cyberbezpieczeństwie oraz procesach cyfryzacji, a także działaniach proekologicznych mających na wyeliminowanie negatywnych efektów działalności gospodarki na środowisko naturalne.

Kolej na EEC 2024

Program największego wydarzenia biznesowego w Europie Centralnej został podzielony na wiele ścieżek tematycznych. Nie zabrakło miejsca na sektor kolejowy oraz zagadnienia z nim związane. Przedstawiciele spółek PKP Polskie Linie Kolejowe (PKP PLK), PKP, Polregio oraz Portu Gdańsk porozmawiają o infrastrukturze transportowej w obliczu założeń zrównoważonego rozwoju i aktualnej sytuacji geopolitycznej. Przedmiotem dyskusji będą także najważniejsze przedsięwzięcia transgraniczne, inwestycje, które zostały wstrzymane, a także ceny materiałów budowlanych i robocizny.

Podczas panelu poświęconego rynkowi oraz infrastrukturze kolejowej w Polsce Piotra Malepszak – wiceminister infrastruktury odpowiedzialny za kolej oraz posłanka Paulina Matysiak wraz z przedstawicielami przedsiębiorstw Track Tec, STRABAG, Budimex, Polregio, PKP Cargo, PKP PLK będą debatowali o inwestycjach w system transportu szynowego. Istotne tematy, które zostaną poruszone w ramach tej dyskusji to m.in. realizacja komponentu kolejowego Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK), finansowanie przedsięwzięć, stabilizacja zamówień publicznych, certyfikacja firm dopuszczanych do przetargów, tzw. górki i dołki inwestycyjne, a także rosnące ceny wykonawstwa oraz niedotrzymywanie terminów realizacji zadań.

W kontekście segmentu budownictwa, zaplanowano jeszcze dwie sesje skupiające się na rozwoju polskiego sektora budowlanego, finansowaniu inwestycji, waloryzacji kontraktów, konkurencyjności, potencjale kadrowym i technologicznym oraz relacjach na linii wykonawca – zamawiający. Wezmą w nich udział m.in. przedstawiciele firm Budimex, Track Tec, PORR, STRABAG, a także wiceminister Piotr Malepszak oraz Hubert Nowak – prezes Urzędu Zamówień Publicznych.

Ponadto zakres tematyczny obejmuje panele dyskusyjne związane bezpośrednio z cyfrową transformacją transportu, technologiami wodorowymi, infrastrukturze służącej współpracy na linii Polska – Ukraina, a także przyszłości CPK tj. zmianach w koncepcji, postępach w trwających audytach, możliwościach rozwojowych tej inwestycji, a także jej wpływie na gospodarkę państwa.

Zobacz również:

XV Europejski Kongres Gospodarczy w liczbach

Ubiegłoroczna edycja kongresu w ciągu 3 dni zgromadziła 11 tys. gości stacjonarnych. W 170-ciu sesjach tematycznych wzięło udział 1200 prelegentów.

Więcej informacji o 15. edycji Europejskiego Kongresu Gospodarczego można znaleźć:

Autor: Damian Malesza

Może Ci się spodobać

Zostaw komentarz