Sektorkolejowy » Warszawa: Zbliża się konferencja poświęcona transportowi intermodalnemu

Warszawa: Zbliża się konferencja poświęcona transportowi intermodalnemu

pzez Damian

W dniach 12-13 września w Warszawie odbędzie się V edycja Konferencji Naukowo-Technicznej „Transport intermodalny w integracji kolejowych systemów transportowych Ukrainy z UE”. Wydarzenie jest organizowane w Warszawskim Domu Technika NOT zlokalizowanym przy ul. Tadeusza Czackiego 3/5.

Motywem przewodnim konferencji będzie rola transportu intermodalnego w kontekście integracji kolejowego systemu transportowego Unii Europejskiej z ukraińskim. Prelegenci poruszą m.in. kwestie związane z cyfryzacją procesów przewozowych i przeładunkowych w transporcie intermodalnym, a także wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań oraz nowoczesnych technologii w tym obszarze. Porozmawiają również o rozwoju kolejowej infrastruktury przeładunkowej i kolejowo-morskich przewozach ładunków w aspekcie wymiany handlowej z Ukrainą. Ponadto zakres tematyczny wydarzenia obejmuje:

  • rolę transportu intermodalnego w polityce zrównoważonego rozwoju i strategii Unii Europejskiej dotyczącej tzw. zielonego ładu
  • metody oceny i wyboru rozwiązań technicznych oraz organizacji pracy projektowanych, a także funkcjonujących już terminali intermodalnych
  • kierunki rozwoju transportu intermodalnego w nowej perspektywie finansowej
  • wpływ zarówno aktualnej, jak i przyszłej sytuacji polityczno-gospodarczej na tendencje zmian w segmencie transportu intermodalnego

Organizatorami się V Konferencji Naukowo-Technicznej „Transport intermodalny w integracji kolejowych systemów transportowych Ukrainy z UE” są: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Zarząd Krajowy oraz Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli m.in.: Andrzej Adamczyk – Minister Infrastruktury, Ignacy Góra – Prezes Urzędu Transportu Kolejowego, Andrzej Massel – Dyrektor Instytutu Kolejnictwa, Joanna Lech – Dyrektor Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

Warto zapoznać się także z:

Autor: Damian Malesza

Może Ci się spodobać

Zostaw komentarz