Sektorkolejowy » Podsumowanie Konferencji INFRASZYN 2024

Podsumowanie Konferencji INFRASZYN 2024

pzez Damian

Organizowana w dniach 24-26 kwietnia w Zakopanem XVI Konferencja Naukowo-Techniczna pt. „Projektowanie, budowa i utrzymanie infrastruktury w transporcie szynowym” zakończyła się sukcesem, co potwierdziła znakomita frekwencja m.in. przedstawicieli największych przedsiębiorstw z sektora kolejowego, oficjeli oraz ekspertów branżowych. Uczestnicy wydarzenia pogłębili specjalistyczną wiedzę, omawiając najistotniejsze kwestie branżowe.

Tegoroczną edycję zakopiańskiej konferencji kolejowej oficjalnie zainaugurowali Janusz Dyduch – prezes honorowy Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddział w Radomiu (SITK RP) i Waldemar Fabirkiewicz – sekretarz SITK RP Oddział w Radomiu. Następnie swoje przemówienia wygłosili m.in. dr inż. Ignacy Góra – prezes Urzędu Transportu Kolejowego (UTK) oraz Piotr Malepszak – podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury odpowiedzialny za sektor kolejnictwa.

Podczas sesji plenarnej prelegenci skupili się na sprawach dotyczących szeroko rozumianego rozwoju kolei m.in. w zakresie inwestycji infrastrukturalnych i taborowych, cyfryzacji, wykorzystania potencjału Jedwabnego Szlaku oraz kształcenia wyspecjalizowanych kadr.

Kolejny panel dotyczył nowoczesnych technologii bezpodsypkowych w konstrukcji nawierzchni kolejowych, metra, torowisk tramwajowych oraz torów podsuwnicowych. Spółka TINES Rail dostarczająca na rynek systemy nawierzchni szynowych (kolej, tramwaj, metro), obchodzi w tym roku jubileusz 20-lecia. Prezes Zarządu oraz członek warszawskiego Oddziału SITK mgr inż. Tomasz Szuba, podsumował dwie dekady działalności naukowej, technicznej i biznesowej.

Postęp technologiczny jest oznaką współczesności i jedną z nadrzędnych wartości przekazywanych kolejnym pokoleniom. – Tomasz Szuba, Prezes Zarządu TINES Rail SA

Następnie omówiono wymagania stawiane wibroizolatorom stosowanym w konstrukcji dróg szynowych oraz ich realizacji w procesie przygotowania inwestycji, a także społecznej odpowiedzialności związanej z projektowaniem, budową i utrzymaniem infrastruktury w transporcie szynowym z punktu widzenia spółki. W ramach tej sesji głos zabierało jeszcze trzech prelegentów tj. dr hab. inż. Filip Pachla z Politechniki Krakowskiej na temat analizy wibroizolacyjnej w projektowaniu i modernizacji nawierzchni szynowych, a także dr hab. inż. Andrzej Massel oraz mgr inż. Grzegorz Stencel z Instytutu Kolejnictwa (IK), którzy poruszali kwestie związane z zarówno badaniami, jak i oceną jakości elementów wibroizolacyjnych stosowanych w konstrukcji dróg kolejowych.

TINES Rail – 20 lat doświadczenia

Spółka TINES Rail specjalizuje się w produkcji nowoczesnych systemów oraz komponentów wchodzących w skład bezpodsypkowych konstrukcji nawierzchni dróg kolejowych, metra, torowisk tramwajowych i torów podsuwnicowych. Dostarczane rozwiązania i materiały spełniają wysokie wymagania w zakresie bezpieczeństwa, jakości, komfortu podróży i ochrony środowiska. Przedsiębiorstwo nieustannie inwestuje w badania i rozwój, współpracując z najważniejszymi krajowymi ośrodkami naukowymi, maksymalnie wykorzystując swój potencjał.

TRAKCJA S.A. – jubileusz 75-lecia

Podczas Konferencji swój jubileusz świętowała spółka Trakcja, która obchodzi w tym roku 75-lecie działalności, realizując kluczowe cele gospodarki Polski, związane przede wszystkim z rozwojem publicznej infrastruktury transportowej. W tym czasie firma stała się podmiotem istotnym nie tylko gospodarczo, ale także społecznie, zatrudniając w okresie swojej działalności blisko 100 tys. pracowników, współpracując z dziesiątkami tysięcy podwykonawców i dostawców. Zrównoważony rozwój Trakcji, polegający na systematycznym umacnianiu posiadanych kompetencji i zdobywaniu nowych, był możliwy głównie dzięki społecznej odpowiedzialności firmy i świadomemu budowaniu pozytywnych relacji z otoczeniem.

INFRASZYN 2024 – dzień drugi

Drugi dzień spotkania specjalistów z sektora kolejnictwa rozpoczął się od sesji poświęconej rozwojowi przewozów międzynarodowych. Przedstawiciele PKP Cargo podejmowali temat projektu sieci kolejowych Trójmorza, w którym drzemie ogromny potencjał gospodarczy. Panel skupiony był wokół modernizacji i rozbudowy polskiego systemu transportowego w kontekście projektowanej infrastruktury niezbędnej do obsługi nowych połączeń. Przedmiotem dyskusji było także uruchomienie szlaków łączących Kijów, centra przemysłowe środkowej i wschodniej Ukrainy oraz porty Trójmiasta.

Równolegle trwała sesja, której zakres tematyczny obejmował kwestie związane z energetyką, interoperacyjnością kolejowych systemów IT, automatyzacją procesów, cyberbezpieczeństwem na kolei oraz rozwiązaniach na rzecz poprawy poziomu bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych.

W ramach pozostałych sesji prelegenci dyskutowali o diagnostyce oraz infrastrukturze szynowej.

Trzeci dzień cyklicznego spotkania specjalistów z sektora kolejowego

W ostatnim dniu konferencji prelegenci debatowali o aspektach środowiskowych oraz prawnych. Przedmiotem dyskusji były m.in. emisje zanieczyszczeń z pojazdów szynowych oraz dofinansowania ze środków Unii Europejskiej (UE) na inwestycje kolejowe. Trzydniowy program aktywności obfitował także w prezentacje najnowszych rozwiązań branżowych.

Więcej informacji o XVI Konferencji Naukowo-Technicznej pt. „Projektowanie, budowa i utrzymanie infrastruktury w transporcie szynowym” można znaleźć:

O poprzednich edycjach wydarzenia pisaliśmy m.in.:

Sprawdź także:

Autor: Damian Malesza

Może Ci się spodobać

Zostaw komentarz