Sektorkolejowy » „Czerpiemy z doświadczenia i patrzymy w przyszłość” – zbliża się IV Spotkanie Diagnostyki Infrastruktury Szynowej

„Czerpiemy z doświadczenia i patrzymy w przyszłość” – zbliża się IV Spotkanie Diagnostyki Infrastruktury Szynowej

pzez Damian

W dniach 11 – 13 października br. w kompleksie konferencyjno-szkoleniowym hotelu BOSS na warszawskim Miedzeszynie, odbędzie się wydarzenie poświęcone technologiom diagnostycznym oraz utrzymaniowym nawierzchni szynowych. W tegorocznej edycji udział weźmie szerokie grono osób związanych z diagnostyką oraz utrzymaniem infrastruktury szynowej, przedstawiciele firm odpowiedzialnych za utrzymanie i realizację inwestycji oraz wykonawców robót w zakresie dróg szynowych.

O Spotkaniach Diagnostyki Infrastruktury Szynowej

Po pięcioletniej przerwie spowodowanej pandemią, grono eksperckie tej specjalizacji kolejowej spotka się, by omówić zmiany w zakresie stosowanej technologii. W związku z dynamicznym rozwojem zarówno obszaru diagnostycznego, jak i utrzymaniowego tegoroczna edycja wydarzenia skupia się na nowych rozwiązaniach i aktualnych trendach w tym zakresie.

Program wydarzenia

Podczas wydarzenia zaplanowano wystąpienia eksperckie oraz sesje merytoryczne. Stanowią one doskonałą platformę do dyskusji o najistotniejszych aspektach. Agendę uzupełniają praktyczne warsztaty, na których zaprezentowane zostaną najnowsze rozwiązania, sprzęt i urządzenia diagnostyczne dróg żelaznych uwzględniając nowelizację uwarunkowań prawnych. Zaplanowano również warsztaty praktyczne z użytkowania sieciowej Bazy Danych Diagnostycznych (BDD), funkcjonującej w spółce PKP PLK, a administrowanej oraz obsługiwanej przez Centrum Diagnostyki. Uczestnicy wydarzenia zapoznają się z aktualnymi zagadnieniami organizacyjnymi, technicznymi i prawnymi.

Celem organizowanych „Spotkań Diagnostyki Infrastruktury Szynowej” jest integracja ośrodków diagnostycznych różnych zarządów dróg szynowych (kolej, metro, tramwaje) w Polsce i za granicą. a także określenie roli diagnostyki i służb utrzymaniowych w procesach takich jak reprofilacja szyn. Wymiana doświadczeń pogłębi dotychczasową wiedzę z zakresu diagnostyki.

Organizatorem wydarzenia jest warszawski oddział Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej SITK RP przy Centrum Diagnostyki PKP PLK S.A. w Warszawie. SITK wraz z Instytutem Kolejnictwa gwarantuje wysoki poziom merytoryczny, praktyczne rozwiązanie omawianych problemów, wymianę doświadczeń pomiędzy przedstawicielami nauki, biznesu i administracji.

Wydawnictwo Sektor Kolejowy wspiera wszelkie inicjatywy mające na celu poszerzanie specjalistycznej wiedzy i doświadczeń, rozwijanie nowych technologii oraz poprawę poziomu bezpieczeństwa na kolei. Jako aktywny sygnatariusz Deklaracji w sprawie rozwoju kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym, zależy nam, aby sukcesywnie podnosić świadomość specjalistów oraz uczestników zarówno ruchu kolejowego, jak i drogowego, promując dobre praktyki.

Więcej informacji o wydarzeniach organizowanych przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP (SITK RP) można znaleźć m.in.:

Autor: Damian Malesza

Może Ci się spodobać

Zostaw komentarz