Sektorkolejowy » Magdalena Nowak została nowym wiceprezesem zarządu spółki ZUE

Magdalena Nowak została nowym wiceprezesem zarządu spółki ZUE

pzez Damian

W piątek 12 kwietnia br. zarząd krakowskiego przedsiębiorstwa specjalizującego się w wykonawstwie projektów m.in. z zakresu budowy oraz modernizacji linii tramwajowych i kolejowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą poinformował o powołaniu nowego wiceprezesa – Magdaleny Nowak. Jednocześnie będzie ona pełniła funkcję zastępcy dyrektora generalnego. Uchwała ta będzie obowiązywała od 10 czerwca br.

Magdalena Nowak ukończyła studia na krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej (AGH) – na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska. Karierę zawodową rozpoczęła w 2004 r. – począwszy od stanowiska referenta. 9 lat później została specjalistą ds. ubezpieczeń i likwidacji szkód, a w kolejnym roku pełniła już funkcję kierownika działu technicznego – zajmującego się w szczególności aspektami prawnymi i gwarancyjnymi umów.

W 2016 r. zarząd spółki ZUE powołał Magdalenę Nowak na stanowisko dyrektora ds. produkcji odpowiedzialnego za wykonawstwo wszystkich kontraktów wykonywanych dla PKP Polskich Linii Kolejowych SA (PKP PLK). 4 lata później została dyrektorem zarządzającym, będąc na czele pionu, realizującego największe w krakowskiej firmie zadania inwestycyjne zarówno w Polsce, jak i za granicą. Funkcję tę pełni do tej pory. Od 2017 r. jest także prokurentem samoistnym.

Magdalena Nowak jest córką Wiesława Nowaka pełniącego funkcję prezesa zarządu, dyrektora generalnego, będącego akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi 62,53% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu ZUE SA – informuje ZUE.

Sprawdź także:

Autor: Damian Malesza

Może Ci się spodobać

Zostaw komentarz