Sektorkolejowy » Newag dostarczy 4 lokomotywy elektryczne dla Rail STM za 75 mln zł netto

Newag dostarczy 4 lokomotywy elektryczne dla Rail STM za 75 mln zł netto

pzez Adrian

W czwartek 8 lutego br. nowosądecki producent pojazdów szynowych poinformował o zawarciu umowy na dostawę czterech lokomotyw elektrycznych dla firmy Rail STM.

Zakres podpisanego dokumentu obejmuje także świadczenie usług dodatkowych. Ponadto Newag udzielił gwarancji jakości na każdy z pojazdów na okres 24 miesięcy od momentu ich odbioru przez zamawiającego. W umowie określono kary umowne z tytułu opóźnienia w dostarczeniu lokomotyw oraz niewykonania i nienależytego wykonania przez producenta lub zamawiającego innych zobowiązań przewidzianych. Sumarycznie nie mogą one przekroczyć 20% netto wartości kontraktu. Dostawy pojazdów mają zostać zrealizowane w 2025 r.

We wcześniejszych latach producent pojazdów szynowych z Nowego Sącza dostarczał już firmie Rail STM lokomotywy Dragon 2.

Więcej informacji o Newagu można znaleźć m.in.:

Autor: Damian Malesza
Fot. Newag

Może Ci się spodobać

Zostaw komentarz