Sektorkolejowy » Warszawa: Tramwaj na Zieloną Białołękę coraz bliżej

Warszawa: Tramwaj na Zieloną Białołękę coraz bliżej

pzez Damian

Tramwaje Warszawskie ogłosiły dziś przetarg na zaprojektowanie trasy tramwajowej na wschodnią część Białołęki. Budowa tej oczekiwanej przez mieszkańców dzielnicy inwestycji powinna rozpocząć się w 2028 roku.

Po latach oczekiwania na decyzję środowiskową i po tym, jak wreszcie poprawia się sytuacja finansowa samorządów, mam dobrą informację – rozpoczynamy przetarg na projektowanie tramwaju na Zieloną Białołękę – mówi prezydent m.st. Warszawy Rafał Trzaskowski.

Wykonawca wybrany w przetargu przygotuje kompletną dokumentację projektową, umożliwiającą przeprowadzanie robót budowlanych. Uzyska też pozwolenie na budowę w trybie specustawy. Oferty można składać do końca kwietnia br.

Jak pojadą tramwaje?

Trasa będzie miała prawie 6,5 km długości. Rozpocznie się na Targówku przy skrzyżowaniu ulic Matki Teresy z Kalkuty i Rembielińskiej. Dalej będzie prowadzić w ciągu ulic: św. Wincentego i Głębockiej. Następnie kilometrową estakadą przejdzie nad trasą S8 i rondem Małej Brzozy. Ostatni odcinek będzie biegł w rezerwie terenowej aż do Szkoły Podstawowej nr 112 przy ulicy Zaułek, gdzie znajdzie się pętla autobusowo-tramwajowa. Taki przebieg pozwoli na połączenie Zielonej Białołęki ze stacją metra Kondratowicza. Tramwaje będą mogły kursować nawet co 2-3 minuty. Czas przewidywanego przejazdu z pętli przy ul. Zaułek do stacji metra przy Kondratowicza wyniesie około 15 minut, a do Dworca Wileńskiego około 30 minut.

schemat planowanej trasy tramwajowej na Zieloną Białołękę

Kiedy ruszy budowa?

Wykonawca wybrany w przetargu będzie miał około 42 miesięcy na realizację zamówienia. W pierwszym etapie wykona analizę obsługi komunikacyjnej połączenia wschodniej części Białołęki ze stacją metra Kondratowicza (z uwzględnieniem możliwości wykorzystania wspólnej trasy tramwajowo-autobusowej). Kolejny krok po wyborze jednego z trzech wariantów to opracowanie projektów budowlanych. Będą to projekty architektoniczno–budowlane i projekty wykonawcze dla samej trasy tramwajowej oraz pozostałej infrastruktury – takie, jak m.in. podstacje zapewniające dopływ energii elektrycznej, budynki techniczne i socjalne. Wykonawca opracuje także dokumenty wymagane do pozyskania decyzji pozwalających na rozpoczęcie robót budowlanych, w tym raport ponownej oceny oddziaływania inwestycji na środowisko. Pozwoli to na przyśpieszenie rozpoczęcia budowy trasy tramwajowej. Firma, która zbuduje tramwaj na Zieloną Białołękę, dysponując kompletem uzgodnień z właścicielami podziemnych sieci i zarządcami dróg, będzie mogła wcześniej rozpocząć budowę.

W trakcie tych 42 miesięcy wykonane zostanie nie tylko opracowanie dokumentacji projektowej – to również czas na wszystkie formalności administracyjne związane z wydaniem decyzji, zatwierdzeń, opinii i pozwoleń. Najwięcej czasu może zabrać przeprowadzanie procedury ponownej oceny oddziaływania inwestycji na środowisko.

Realizacja robót budowlanych, po odebraniu dokumentacji projektowej i pozyskaniu niezbędnych decyzji administracyjnych, zaplanowana jest na lata 2028-2030. Trwają prace nad zapewnieniem finansowania budowy.

Dlaczego tak długo?

Tramwaje Warszawskie aż trzy lata czekały na wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych. Wniosek o wydanie tej decyzji został złożony w lipcu 2020 r. Czas oczekiwania na wydanie przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska uzgodnienia dla tramwaju na Zieloną Białołękę był bardzo długi – w porównaniu z inną, o wiele większą inwestycją, jaką jest Centralny Port Komunikacyjny. Ten projekt decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach uzyskał w 9 miesięcy, po złożeniu wniosku w październiku 2022 roku i wydaniu decyzji w lipcu 2023 roku.

Kalendarium prac nad tramwajem na Zieloną Białołękę:

  • 2017-2018: prace koncepcyjne, w tym badania geotechniczne, wstępne pomiary ruchu oraz koncepcja układu geometrycznego torów;
  • 2018: przetarg na koncepcję wiaduktu tramwajowego nad trasą S8 wraz z dojazdami o długości ponad 1 km;
  • 2018-2020: opracowanie dokumentacji środowiskowej, w tym raportu oddziaływania inwestycji na środowisko;
  • lipiec 2020: złożenie wniosku o decyzję środowiskową;
  • lipiec 2023: uzyskanie decyzji środowiskowej, wydawanej na podstawie uzgodnienia m.in. Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska;
  • lipiec 2023-luty 2024: przygotowanie przetargu na projektowanie z uwzględnieniem zaleceń z decyzji środowiskowej;
  • 2024: wybór wykonawcy dokumentacji projektowej i rozpoczęcie prac projektowych wraz z pozyskaniem pozwolenie na budowę w trybie specustawy;
  • 2028-2030: budowa tramwaju na Zieloną Białołękę.

Może Ci się spodobać

Zostaw komentarz