Sektorkolejowy » Torpol z najkorzystniejszą ofertą w przetargu PKP PLK za ok. 3,4 mld zł netto

Torpol z najkorzystniejszą ofertą w przetargu PKP PLK za ok. 3,4 mld zł netto

pzez Damian

Oferta złożona przez konsorcjum firm Torpol oraz Intop Warszawa została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu PKP Polskich Linii Kolejowych SA na wykonanie prac na liniach kolejowych nr 1 i 139 pn. „Realizacja robót budowlanych oraz wykonanie projektu wykonawczego i realizacja robót budowlanych na zabudowę urządzeń sterowania ruchem kolejowym, urządzeń kolejowych sieci telekomunikacyjnych, systemu dynamicznej informacji podróżnych na odcinku Katowice Szopienice Płd. – Katowice – Katowice Piotrowice” w ramach projektu „Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E 30 i E 65) na obszarze Śląska, Etap I: linia E 65 na odcinku Będzin – Katowice Szopienice Płd. – Katowice – Katowice Piotrowice”.

W sierpniu 2023 r. polski zarządca infrastruktury kolejowej za najkorzystniejszą uznał ofertę o wartości ponad 3 mln zł netto złożoną przez konsorcjum firm Intercor i Stecol. Warto przypomnieć, że odrzucono wtedy oferty przesłane przez Budimex oraz konsorcjum firm PORR i Trakcja System. Niedługo później w ramach postępowania przetargowego PKP PLK do Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) wpłynęły dwa odwołania – od Budimexu i Torpolu. W październiku ub. r. unieważniono pierwotny wybór. Jedynym kryterium oceny ofert w tym przetargu była cena.

Wartość oferty złożonej przez konsorcjum firm Torpol (lider z udziałem na poziomie ok. 70%) oraz Intop Warszawa (partner) opiewa na ok. 3 402,3 mln zł netto (tj. 4 184,8 mln zł brutto), z czego ok. 3 374,7 mln zł netto przypada na zamówienie podstawowe, ok. 16,3 mln zł netto na opcję nr 1, a ok. 11,4 mln zł netto na opcję nr 2.

O inwestycji PKP Polskich Linii Kolejowych

Zakres przedsięwzięcia polskiego zarządcy infrastruktury kolejowej obejmuje modernizację magistrali E 65 na odcinku Katowice Szopienice Płd. – Katowice – Katowice Piotrowice, w ramach której od Katowic Szopienic Płd. do Katowic Ligoty wraz z wyjazdem w kierunku Chorzowa Batorego dobudowana zostanie dodatkowa para torów, dzięki czemu możliwe będzie oddzielenie ruchu aglomeracyjnego od regionalnego oraz dalekobieżnego. Aktualnie fragment ten mocno ogranicza przepustowość Katowickiego Węzła Kolejowego. W ramach inwestycji powstaną także 3 nowe przystanki oraz zmodernizowanych zostanie 14 peronów, a także wiele obiektów inżynieryjnych. Ponadto wykonawca wymieni lub wybuduje ponad 85 km nowych torów i ok. 133 km sieci trakcyjnej. Jak informują przedstawiciele PKP PLK, podczas trwania prac żadna z wybiegających ze stacji Katowice linii kolejowych nie zostanie całkowicie zamknięta. Przedsięwzięcie będzie realizowane z wykorzystaniem środków unijnych, w ramach programu „Łącząc Europę” (CEF).

Więcej informacji o postępowaniu przetargowym PKP Polskich Linii Kolejowych SA można znaleźć:

O firmie Torpol pisaliśmy m.in.:

Autor: Damian Malesza
Fot. Jan Bytnar – zdjęcie poglądowe

Może Ci się spodobać

Zostaw komentarz