Sektorkolejowy » Konsorcjum Intercor i Stecol z najkorzystniejszą ofertą (ponad 3 mld zł) na wykonanie robót na linii kolejowej E65

Konsorcjum Intercor i Stecol z najkorzystniejszą ofertą (ponad 3 mld zł) na wykonanie robót na linii kolejowej E65

pzez Damian

Oferta złożona przez konsorcjum firm Intercor oraz Stecol w przetargu pn. „Realizacja robót budowlanych oraz wykonanie projektu wykonawczego i realizacja robót budowlanych na zabudowę urządzeń sterowania ruchem kolejowym, urządzeń kolejowych sieci telekomunikacyjnych, systemu dynamicznej informacji podróżnych na odcinku Katowice Szopienice Płd. – Katowice – Katowice Piotrowice” w ramach projektu „Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E 30 i E 65) na obszarze Śląska, Etap I: linia E 65 na odcinku Będzin – Katowice Szopienice Płd. – Katowice – Katowice Piotrowice” została uznana za najkorzystniejszą przez spółkę PKP Polskie Linie Kolejowe.

W postępowaniu przetargowym wzięło udział 5 podmiotów.

Nr ofertyWykonawcaLiczba otrzymanych punktówMiejsce w klasyfikacji
1Budimex SAOferta została odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 8
2Konsorcjum: PORR S.A. (lider konsorcjum) Trakcja System sp. z o.o.
(członek konsorcjum)
Oferta została odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 12    –
3Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor sp. z o.o. (lider konsorcjum) Stecol Corporation
(członek konsorcjum)


100,0000000000


1
4Konsorcjum: Torpol S.A. (lider konsorcjum) Intop Warszawa sp. z o.o.
(członek konsorcjum)

91,3865793852

2
5Konsorcjum: ZUE S.A. (lider konsorcjum) Mota – Engil Central Europe S.A.
(członek konsorcjum) Track Tec Construction sp. z o.o. (członek konsorcjum)


77,7443463211


3

Jedynym kryterium oceny ofert przesłanych w przetargu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. była cena (100%). Całkowita cena uzyskana w wyniku przeprowadzonej aukcji elektronicznej ukształtowała się na poziomie: 3 109 224 043,99 zł netto (3 824 345 574,11 zł brutto) z czego:

  • koszt zamówienia podstawowego wynosi: 3 071 124 551,96 zł netto (3 777 483 198,91 zł brutto)
  • koszt opcji nr 1 wynosi: 19 964 248,13 zł netto (24 556 025,20 zł brutto)
  • koszt opcji nr 2 wynosi: 18 135 243,90 zł netto (22 306 350,00 zł brutto)

Oferta Budimeksu została odrzucona przez zamawiającego ze względu na rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia (na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 8). Ofertę przesłaną przez konsorcjum firm PORR i Trakcja System odrzucono z powodu braku złożenia pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą (na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 12).

Więcej informacji o firmie Intercor można znaleźć:

Autor: Damian Malesza
Fot. Jan Bytnar – zdjęcie poglądowe

Może Ci się spodobać

1 komentarzy

Zdzisław 24 sierpnia 2023 - 18:11

A gdzie w tym zestawieniu potężny i wszechmocny Strabag?

Odpowiedz

Zostaw komentarz