Sektorkolejowy » Harmonogram składania wniosków o przedłużenie ważności certyfikatów bezpieczeństwa i certyfikatów ECM w 2024 i 2025 r.

Harmonogram składania wniosków o przedłużenie ważności certyfikatów bezpieczeństwa i certyfikatów ECM w 2024 i 2025 r.

pzez Damian

Musisz złożyć wniosek w zakresie recertyfikacji? Urząd Transportu Kolejowego opracował i przekazał wszystkim zainteresowanym podmiotom harmonogram ich składania.

Urząd Transportu Kolejowego (UTK) przygotował harmonogram, w którym określił najpóźniejszy możliwy termin złożenia wniosku o przedłużenie ważności uprawnienia dla podmiotów, których certyfikat traci ważność w 2024 r. lub w 2025 r. Dotyczy to:

  • certyfikowanych przewoźników kolejowych;
  • certyfikowanych podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie;
  • podmiotów certyfikowanych w funkcji utrzymania.

Wcześniej złożony wniosek o przedłużenie ważności certyfikatu pomoże rozłożyć w czasie liczbę napływających wniosków i uniknąć ich kumulacji. Proces recertyfikacji będzie sprawniejszy. UTK zwraca również szczególną uwagę, by wniosek – wraz z towarzyszącą dokumentacją – został przez przedsiębiorstwo dokładnie zweryfikowany przed złożeniem. Dzięki temu będzie można uniknąć podstawowych błędów i niespójności, które wydłużają proces realizacji sprawy.

Wykaz dokumentów, jakie należy złożyć wraz z wnioskiem o odnowienie certyfikatu ECM, znajduje się na karcie usługi „Odnowienie ważności certyfikatu ECM”. Informacje dotyczące wniosków o odnowienie certyfikatu w zakresie funkcji utrzymania znajdują się na karcie usługi „Odnowienie ważności certyfikatu zgodności w zakresie funkcji utrzymania”.

W przypadku przedłużenia ważności certyfikatów bezpieczeństwa, od 31 października 2020 r. w miejsce certyfikatów bezpieczeństwa część A i część B przewoźnik kolejowy otrzymuje jednolity certyfikat bezpieczeństwa.

Szczegóły dotyczące wydawania jednolitych certyfikatów bezpieczeństwa znajdują się na stronie UTK.

Jak złożyć wniosek?

Szybką i sprawną wymianę korespondencji między wnioskodawcą i UTK zapewnia platforma ePUAP (w zakresie certyfikatów ECM i certyfikatów w zakresie funkcji utrzymania).

Wniosek o jednolity certyfikat bezpieczeństwa wraz z dokumentacją należy złożyć za pośrednictwem platformy Punkt Kompleksowej Obsługi (OSS – One Stop Shop). Jest to narzędzie informatyczne zarządzane przez Agencję Kolejową Unii Europejskiej i przeznaczone do obsługi określonych rodzajów spraw. W OSS składane są wnioski, dokonywana jest ich ocena, a także realizowana jest komunikacja z wnioskodawcą. Wnioskodawca może również wykorzystywać OSS do podglądu stanu realizacji swojej sprawy. Za pomocą OSS wnioskodawca otrzymuje również informację o wydaniu decyzji.

Źródło: UTK

Może Ci się spodobać

Zostaw komentarz