Sektorkolejowy » Przetarg na projekt i budowę odcinka Podbory Skawińskie–Oświęcim

Przetarg na projekt i budowę odcinka Podbory Skawińskie–Oświęcim

pzez Adrian

Spółka kolejowa PKP PLK ogłosiła postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych na odcinku Podbory Skawińskie–Oświęcim w ramach projektu pn. „Prace na linii kolejowej nr 94 na odcinku Kraków Płaszów–Skawina–Oświęcim”.

Wykonawca, który pozyska zlecenie, będzie miał za zadanie opracowanie projektu oraz wykonanie robót budowlanych na szlakach Podbory–Brzeźnica oraz Dwory–Oświęcim oraz rozbiórkę i budowę mostu kolejowego w systemie „buduj” z elementami realizacji dokumentacji oraz sprawowaniem nadzoru autorskiego nad projektem budowlanym.

Zakres robót objęty zamówieniem dotyczy odcinka o długości 2,7 km zlokalizowanego w Małopolsce na terenie gminy Skawina i Brzeźnica oraz odcinka o długości 5,4 km w gminie Oświęcim.

Jak podaje zamawiający, „teren, na którym będą prowadzone roboty budowlane, obejmuje tereny, które są wpisane do rejestru zabytków lub podlegają innej ochronie konserwatorskiej”.

Prace budowlane obejmą m.in.: modernizację torów, odwodnienia, przebudowę obiektów inżynieryjnych, sieci trakcyjnej. Wśród remontowanych obiektów znajdą się dwa mosty jeden z 1954 r. nad rz. Brodawką o długości blisko 30 m, drugi zbudowany w 1888 r. o długości 13 m.

Czas określony przez zamawiającego na realizację zamówienia to 16 miesięcy. Zainteresowani pozyskaniem zlecenia mogą składać swoje oferty do 4 kwietnia. Jedynym kryterium wyboru będzie całkowita cena brutto.

Linia kolejowa nr 94 Kraków Płaszów–Oświęcim ma ponad 64 km długości. W większości jest dwutorowa i prawie w całości zelektryfikowana.

Autor: Agata Sumara
Fot. Jarosław Karasiński

Może Ci się spodobać

Zostaw komentarz