Sektorkolejowy » Przebudowa dworca kolejowego Czechowice-Dziedzice – trwa przetarg

Przebudowa dworca kolejowego Czechowice-Dziedzice – trwa przetarg

pzez Damian

Polskie Koleje Państwowe S.A. (PKP) ogłosiła przetarg na przebudowę dworca w Czechowicach-Dziedzicach. Inwestor szacuje, że koszt realizacji zadania to ponad 42,2 mln zł netto. Wykonawcy zainteresowani pozyskaniem zlecenia mogą zgłaszać swoje propozycje do 14 lipca br.

Budynek dworca powstał w połowie XIX w., jednak z dawnej świetności pozostało niewiele. Upływ czasu, kolejne przebudowy, w tym powojenna i bardziej współczesne naprawy spowodowały, że obecnie obiekt jest mocno zaniedbany. Widnieje jednak w wojewódzkiej ewidencji zabytków woj. śląskiego, dlatego zaplanowano m.in. konserwację elewacji budynku, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz wykonanie dwóch nowych wejść wg wytycznych konserwatora zabytków.

Wewnątrz ma się znaleźć m.in. poczekalnia, węzeł sanitarny, kasy, pomieszczenia techniczne, powierzchnie pod wynajem na działalność gospodarczą, posterunek Służby Ochrony Kolei, Ośrodek Pomocy Społecznej w Czechowicach-Dziedzicach oraz muzeum.

Przewidziano także wymianę oraz naprawę posadzek, pokrycia dachu, rynien, rur spustowych oraz instalacji odgromowej, remont kominów. Zmianie ulegnie organizacja przestrzeni wewnątrz poprzez wyburzenie fragmentów ścian i domurowań. Zrekonstruowana ma być także wiata na peronie nr 1, zniszczona w wyniku wykolejenia się pociągu w 2011 r. Cały obiekt zostanie dostosowany do potrzeb niepełnosprawnych.

Wybrany w przetargu wykonawca będzie pracował w oparciu o gotowy już projekt. Jedynym kryterium wyboru firmy, która dokona przebudowy, jest cena. Zamawiający wymaga, aby przebudowa dworca została zrealizowana nie później niż w ciągu 65 tygodni, licząc od dnia zawarcia umowy.

Czechowice-Dziedzice to ważny węzeł kolejowy – łączą się tam linie biegnące do granicy z Czechami w Zebrzydowicach, granicy ze Słowacją w Zwardoniu i linie kolejowe do Katowic oraz Krakowa.

Autor: Agata Sumara
Fot. PKP S.A. – dokumentacja przetargowa

Może Ci się spodobać

Zostaw komentarz