Sektorkolejowy » Program Kolej Plus: Będzie połączenie Bielska-Białej ze Skoczowem

Program Kolej Plus: Będzie połączenie Bielska-Białej ze Skoczowem

pzez Damian

28 września 2023 r. wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel uczestniczył w podpisaniu przez PKP Polskie Linie Kolejowe SA i Miasto Bielsko-Biała umowy na rewitalizację linii kolejowej nr 190 na odcinku Skoczów – Bielsko-Biała, realizowanej w ramach Rządowego programu uzupełniania lokalnej i regionalnej infrastruktury kolejowej Kolej Plus do 2029 r.

— Województwo śląskie to jeden z największych beneficjentów Programu Kolej Plus. Podpisanie umowy z wnioskodawcą – miastem Bielsko-Biała na rewitalizację linii kolejowej nr 190 to bardzo ważna wiadomość dla mieszkańców Śląska Cieszyńskiego i turystów, którzy zyskają dzięki temu komfort podróży z i do Cieszyna, Wisły i Skoczowa. Powstaną również nowe przystanki osobowe w Bielsku-Białej. Konsekwentnie modernizujemy polską kolej, czyniąc ją bardziej przystępną i atrakcyjną dla wszystkich pasażerów — powiedział wiceminister infrastruktury, pełnomocnik rządu ds. przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu Andrzej Bittel.

Dzięki odbudowie linii kolejowej na odcinku Bielsko-Biała – Skoczów mieszkańcy Bielska zyskają szybkie i wygodne połączenie ze Skoczowem i dalej, z Cieszynem i Wisłą. Mieszkańcy Cieszyna i Wisły dojadą pociągiem do Bielska-Białej oraz do Krakowa. Takie połączenie będzie dużym ułatwieniem także dla studentów czy turystów.

Czas podróży między Bielskiem a Skoczowem wyniesie ok. 36 minut, z Bielska do Cieszyna dojazd zajmie niecałą godzinę. W ramach projektu o szacowanej wartości 350 mln zł netto przebudowany będzie odcinek linii kolejowej o długości 22 km. Odnowienie linii kolejowej umożliwi kursowanie pociągów z prędkością do 80 km/h. 

Mieszkańcy południowej części woj. śląskiego zyskają dostęp do kolei dzięki budowie nowych lub przebudowie stacji i przystanków: Bielsko-Biała Zachód, Bielsko-Biała Listopadowa, Bielsko-Biała Stare Bielsko, Bielsko-Biała Aleksandrowice, Bielsko-Biała Os. Polskich Skrzydeł, Bielsko-Biała Wapienica, Jaworze Jasienica, Jasienica k. Bielska, Grodziec Śląski, Pogórze, Skoczów Bajerki II. Wszystkie obiekty będą wyposażone w wiaty, ławki, jasne oświetlenie. Odpowiednia wysokość peronów ułatwi wsiadanie i wysiadanie z pociągu. Perony zostaną przystosowane do obsługi osób o ograniczonych możliwościach poruszania się.

Osiem projektów z województwa śląskiego w Programie Kolej Plus

Zadanie „Rewitalizacja linii kolejowej nr 190 na odcinku Skoczów – Bielsko-Biała jako niezbędny element połączenia Śląska Cieszyńskiego z Krakowem (Cieszyn – Skoczów – Bielsko-Biała – Wadowice –  Kraków)” znajduje się na liście podstawowej programu Kolej Plus. Inwestycja znajdująca się wcześniej na liście rezerwowej, w ramach dostępnych środków programu, została przeniesiona na listę podstawową Kolei Plus.

Na liście podstawowej Programu w województwie śląskim jest osiem projektów o szacowanej wartości ponad 2 mld zł.

W sierpniu br. podpisano trzy umowy z wykonawcami prac projektowych w ramach zadań  „Uzupełnienie sieci kolejowej o połączenie kolejowe Jastrzębia-Zdroju z Katowicami”, „Prace na liniach kolejowych nr 189 i 132 oraz budowa nowych łącznic Kuźnica – Bytom Bobrek Wsch. w celu stworzenia nowego połączenia Ruda Chebzie/Zabrze – Bytom, w tym budowa nowych p.o. Ruda Orzegów i Bytom ul. Zabrzańska” oraz „Przygotowanie alternatywnego połączenia aglomeracyjnego Tychy – Katowice Murcki – Katowice Ligota linią kolejową nr 142”.

Niebawem zostanie podpisana umowa z wykonawcą prac projektowych dla zadania „Zwiększenie zdolności przepustowej linii kolejowej nr 140 na odc. Katowice Ligota – Orzesze Jaśkowice poprzez budowę drugiego toru i dodatkowych przystanków osobowych”.

Prowadzone jest postępowanie przetargowe dla zadania: „Odbudowa rozebranej linii kolejowej nr 198 Pyskowice – Pyskowice Miasto dla przywrócenia połączenia na trasie: Katowice – Gliwice – Pyskowice Miasto”.

W lipcu ogłoszone zostały dwa przetargi: dla zadania realizowanego w trybie Projektuj i buduj: „Przygotowanie alternatywnego połączenia aglomeracyjnego Gliwice – Ruda Kochłowice – Katowice liniami kolejowymi nr 141 na odcinku Gliwice – Ruda Kochłowice, 164 na odcinku Ruda Kochłowice – Hajduki i 651 Hajduki – Gottwald” oraz dla zadania „Rewitalizacja linii kolejowej nr 162 na odcinku Dąbrowa Górn. Strzemieszyce – Dąbrowa Górn. Huta Katowice (p.odg.) oraz jej odbudowa na dalszym odcinku do stacji Dąbrowa Górnicza, wraz z odbudową przystanku osobowego D.G. Tworzeń i rozbudową przystanku osobowego D.G. Gołonóg”.

Program Kolej Plus zaplanowano do realizacji do 2029 r. Jego realizacja wpłynie na poprawę warunków życia mieszkańców i wzrost atrakcyjności wielu regionów. Przyjęty przez Radę Ministrów i przygotowany przez Ministerstwo Infrastruktury program jest wart ok. 13,3 mld zł, w tym 11,2 mld zł stanowią środki budżetu państwa i ok. 2 mld środki jednostek samorządu terytorialnego. Program przyczyni się do eliminowania wykluczenia komunikacyjnego poprzez zapewnienie lepszego dostępu do najbardziej ekologicznego środka transportu zbiorowego – kolei.

Źródło: gov.pl

Może Ci się spodobać

Zostaw komentarz