Sektorkolejowy » Nowe perony na stacji w Ożarowie Mazowieckim

Nowe perony na stacji w Ożarowie Mazowieckim

pzez Damian

Podróżni, od korekty rozkładu jazdy, korzystają już z dwóch nowych peronów na stacji w Ożarowie Mazowieckim, dostosowanych do potrzeb osób o ograniczonych możliwościach poruszania się. Nowe obiekty zapewniają lepszy i wygodniejszy dostęp do pociągów. Wcześniej dostęp do kolei poprawiło udostępnione przejście podziemne łączące perony z miastem. Projekt za ok. 127 mln zł jest współfinansowany ze środków unijnych POIiŚ.

— Zmodernizowana stacja w Ożarowie Mazowieckim to kolejny krok do zwiększania dostępności do kolei w Polsce. Mieszkańcy zyskali komfortową stację, z której odjeżdżają pociągi do Warszawy czy Sochaczewa. W ten sposób zachęcamy Polaków do korzystania z transportu kolejowego: transportu bezpiecznego, ekologicznego i komfortowego — powiedział wiceminister infrastruktury, pełnomocnik rządu ds. przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu Andrzej Bittel.

Dwa nowe wyspowe perony zostały wyposażone w funkcjonalne oświetlenie, tablice informacyjne oraz ławki. Zbudowano nowe wiaty, które swoją formą i kształtem nawiązują do pierwotnego, zabytkowego zadaszenia stacji. Dotychczasowy peron i wiata zostały rozebrane. Bezpieczne dojście do pociągów zapewnia udostępnione jeszcze w sierpniu przejście podziemne wyposażone w windy i schody. Łączy ono perony z dwiema stronami miasta. Obiekt zastąpił znajdującą się na stacji starą kładkę.

— Modernizacja stacji w Ożarowie Mazowieckim to kolejny projekt realizowany przez PLK SA w obrębie aglomeracji warszawskiej, który usprawni dojazd do stolicy. Przebudowa torów w obrębie stacji umożliwi wprowadzenie większej liczby pociągów i sprawniejsze przejazdy między Warszawą a Kutnem — stwierdził Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych SA.

Dla sprawnych przejazdów pociągów przebudowano na stacji Ożarów Mazowiecki układ torów i rozjazdów oraz wymieniono sieć trakcyjną. Dzięki przebudowie powstały 2 tory tzw. odstawcze, co umożliwi wykorzystanie jej jako stacji końcowej dla pociągów aglomeracyjnych. Takie rozwiązanie zapewni większą przepustowość trasy. Zamontowane zostały komputerowe urządzenia sterowania ruchem kolejowym. Powstał nowy budynek nastawni do bezpiecznego prowadzenia ruchu pociągów.

Historia ma wpływ na inwestycję w Ożarowie Mazowieckim

Podczas prowadzenia prac na stacji w Ożarowie Mazowieckim odnaleziono ponad 1200 sztuk amunicji artyleryjskiej z czasów II wojny światowej. Oczyszczeniem terenu pod realizowane roboty zajęli się wyspecjalizowani saperzy cywilni oraz wojsko. Saperzy wyznaczyli tzw. strefę bezpieczeństwa na przebudowywanych torach, co powodowało, że prowadzenie robót budowlanych na tym fragmencie terenu musiało zostać czasowo wstrzymane.

Z ustaleń historyków wynika, że odnalezione podczas prac niewybuchy pochodzą ze zbombardowanego we wrześniu 1939 r. polskiego pociągu wiozącego amunicję do obrony Warszawy. Cały teren objęty pracami został już oczyszczony i przebadany archeologicznie. Zasadniczy zakres robót zakończył się w połowie sierpnia br. Obecnie wszystkie obiekty i urządzenia są eksploatowane i poprawiają jakość ruchu kolejowego oraz komfort podróżnych.

Projekt o wartości blisko 127 mln zł pn. „Poprawa przepustowości linii kolejowej E 20 na odcinku Warszawa – Kutno etap I Prace na linii kolejowej nr 3 na odc. Warszawa – granica LCS Łowicz” finansowany jest w 85% ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Zakończenie prac przewidziane jest do końca bieżącego roku.

Błonie Rokitno – nowy przystanek ułatwi dojazd do stolicy

Od 3 września 2023 r. podróżni na linii kolejowej Warszawa – Sochaczew zyskali również nowy przystanek Błonie Rokitno. Umożliwia on wygodne podróże w kierunku Warszawy, Mińska Mazowieckiego, Siedlec, Otwocka, Łowicza, czy Sochaczewa. PKP PLK SA zbudowały obiekt w ramach Rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025. Dla podróżnych przygotowano dwa nowe jednokrawędziowe perony o długości 200 metrów. Są wiaty, ławki, czytelne oznakowanie, tablice informacyjne i gabloty z rozkładem jazdy. Osobom o ograniczonej możliwości poruszania dostęp do pociągów ułatwi pochylnia. Na potrzeby rowerzystów ustawione zostały stojaki rowerowe.

Może Ci się spodobać

Zostaw komentarz