Sektorkolejowy » Nie ETF Polska a spółka LWZ zrewitalizuje linię kolejową nr 336 z Mirska do Świeradowa-Zdroju

Nie ETF Polska a spółka LWZ zrewitalizuje linię kolejową nr 336 z Mirska do Świeradowa-Zdroju

pzez Adrian

Krajowa Izba Odwoławcza (KIO) unieważniła wybór najkorzystniejszej oferty z 22 grudnia 2022 r., która została złożona przez spółkę ETF Polska z Bielan Wrocławskich. Tym samym decyzją Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu (DSDiK) z dnia 1 lutego br. rewitalizacją linii kolejowej nr 336 Mirsk – Świeradów-Zdrój zajmie się spółka LWZ.

W postępowaniu przetargowym na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. „Rewitalizacja linii kolejowej nr 336 relacji Mirsk – Świeradów-Zdrój” złożono 14 ofert:

Nr ofertyNazwa przedsiębiorstwaOferowana cena brutto
1ALUSTA S.A.39 973 854,34 zł
2TRACK TEC CONSTRUCTION sp. z o.o.29 065 315,25 zł
3PORR S.A28 213 740,00 zł
4TORHAMER sp. z o.o. sp. k.25 398 133,17 zł
5INFRAKOL sp. z o.o. sp. k.27 573 322,05 zł
6Konsorcjum Nowak-Mosty sp. z o.o. (lider) i ENSA sp. z o.o. (partner)39 420 574,82 zł
7TORPOL S.A.35 009 721,67 zł
8LWZ sp. z o.o.24 296 334,57 zł
9Konsorcjum Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu sp. z o.o.
(lider) i E=R=G POLSKA sp. z o.o. sp. k. (partner)

39 964 635,70 zł
10ETF Polska sp. z o.o.21 352 037,40 zł
11ZUE S.A.25 827 300,54 zł
12Konsorcjum „SBM” sp. z o.o. Sp. k. (lider) i „SBM” sp. z o.o. (partner)31 683 981,80 zł
13Dolnośląskie Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Komunikacyjnej DOLKOM sp. z o.o.
38 906 462,06 zł
14Track Construction S.A.40 933 305,30 zł

Najtańszą ofertę przedstawiła firma ETF Polska – 21 352 037,40 zł brutto, a najdroższą spółka Track Construction S.A. z oferowaną ceną 40 933 305,30 zł brutto. Budżet zamawiającego – Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu na to zadanie wynosi 27.839.335,80 zł brutto.

Złożone oferty zostały ocenione według następujących kryteriów:

  • cena oferty – 60%
  • doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia – 40%

Pierwotnie (22 grudnia 2022 r.) najlepiej oceniono ofertę złożoną przez firmę ETF Polska (100 pkt).

Nr ofertyNazwa przedsiębiorstwaŁączna liczba punktów
10ETF Polska sp. z o.o.100
8LWZ sp. z o.o.92,73
4TORHAMER sp. z o.o. sp. k.90,44
11ZUE S.A.89,60
7TORPOL S.A.76,59

10 stycznia br. Krajowa Izba Odwoławcza unieważniła wybór najkorzystniejszej oferty z 22 grudnia 2022 r.

1 lutego br. Dolnośląska Służba Dróg i Kolei jako najkorzystniejszą wybrała ofertę złożoną przez LWZ sp. z o.o.

Nr ofertyNazwa przedsiębiorstwaŁączna liczba punktów
8LWZ sp. z o.o.100
4TORHAMER sp. z o.o. sp. k.97,40
11ZUE S.A.96,44
7TORPOL S.A.81,64

Zadanie pn.: „Rewitalizacja linii kolejowej nr 336 relacji Mirsk – Świeradów-Zdrój” będzie realizowane w formule „projektuj i buduj”. Spółka LWZ będzie odpowiedzialna m.in. za:

  • przygotowanie niezbędnej dokumentacji projektowej
  • uzyskanie wszystkich wymaganych pozwoleń, opinii oraz dopuszczeń niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia
  • wykonanie wszystkich robót budowlanych zgodnie z zakresem zamówienia na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej
  • wykonanie kompleksowej dokumentacji powykonawczej

Zakres prac w ramach tej inwestycji obejmuje m.in. wymianę podkładów, regulację toru, zabudowę szyn, wykonanie nowej warstwy podbudowy lub jej uzupełnienie uformowanie i uwałowanie, modernizację systemu odwodnienia, uzupełnienie i oprofilowanie podsypki. Wykonawca przedsięwzięcia wyremontuje lub odtworzy wszystkie obiekty inżynieryjne (mosty, przepusty). Ponadto zmodernizuje istniejące przejazdy kolejowo-drogowe i perony. Na realizację inwestycji przewidziano 9 miesięcy od momentu podpisania umowy.

O linii kolejowej nr 336

Linia kolejowa z Mirska do Świeradowa-Zdroju została zbudowana z prywatnej inicjatywy. Pierwsze prace rozpoczęły się w 1908 r. – w lutym wydano spółce Friedeberg-Flinsberger Kleinbahn Aktien Gesellschaft niezbędne zezwolenia na budowę oraz eksploatację kolei trakcją parową na okres 90 lat. Roboty budowlane były wyjątkowo trudne, ze względu na ukształtowanie terenu. Rok później w październiku wystartowała regularna eksploatacja linii. W 1910 r. oddano do użytku odcinek do Świeradowa Nadleśnictwo.

Ruch pociągów pasażerskich na jednotorowej, niezelektryfikowanej linii kolejowej nr 336 relacji Mirsk – Świeradów-Zdrój (od km – 0,182 do km 7,360) został zawieszony w 1996 r. Na jej trasie zlokalizowane są dwa przystanki osobowe w miejscowościach Mroczkowice i Krobica. Po zakończeniu rewitalizacji pociągi będą mogły kursować z prędkością 80 km/h, a pasażerowie będą korzystać ze 100-metrowych peronów.

Autor: Damian Malesza
Fot. Materiały własne

Może Ci się spodobać

Zostaw komentarz