Sektorkolejowy » Komisja Europejska ogłosiła nabór wniosków w programie Digital Europe

Komisja Europejska ogłosiła nabór wniosków w programie Digital Europe

pzez Damian

Nabór Common European mobility data space potrwa do 29 maja. Na dofinansowanie mają szansę projekty, które przyczynią się do rozwoju wspólnej europejskiej przestrzeni danych dotyczących mobilności. W puli naboru jest 15 mln euro.

Wybrany projekt ma pomóc w rozwoju wspólnej europejskiej przestrzeni danych dotyczących mobilności (European mobility data space, EMDS). Celem naboru jest stworzenie bardziej przyjaznego dla środowiska i lepiej dostosowanego do potrzeb użytkowników systemu mobilności i logistyki. Zwycięski projekt będzie musiał uwzględniać już istniejące inicjatywy w zakresie udostępniania danych na poziomie europejskim, krajowym i lokalnym.

Główne działania w projekcie:

 • zbudowanie trwałych struktur współpracy pomiędzy zaangażowanymi instytucjami (mając na uwadze plany zbudowania EDIC – konsorcjum na rzecz europejskiej infrastruktury cyfrowej);
 • zbudowanie platformy wymiany informacji;
 • opracowanie analizy braków w dostępnej infrastrukturze danych;
 • rozwój transgranicznych przypadków użycia opartych na dostępie do danych dotyczących mobilności i logistyki.

To ostatnie działanie ma zostać zlecone przez konsorcjum stronom trzecim.

Kto może zostać wnioskodawcą:

 • konsorcjum złożone z przedstawicieli administracji publicznej z co najmniej 3 państw, organizacje badawcze i technologiczne oraz podmiot z doświadczeniem w organizowaniu naborów i przyznawaniu grantów;
 • konsorcjum złożone z co najmniej 3 wnioskodawców z 3 państw uprawnionych do uczestnictwa w programie lub 1 europejskie konsorcjum na rzecz infrastruktury cyfrowej (EDIC);
 • beneficjentami finansowania przeznaczonego dla opracowania przypadków użycia transgranicznego powinny być podmioty gospodarcze z sektora mobilności i logistyki, w tym MŚP, a także administracja publiczna na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym.

Budżet:

 • pula naboru: 15 mln euro;
 • wybrany zostanie jeden projekt;
 • 65% grantu ma być przeznaczone na finansowanie stron trzecich – maksymalny grant dla strony trzeciej to 1 mln euro;
 • poziom dofinansowania: 100% kosztów kwalifikowanych dla konsorcjum, 50% kosztów kwalifikowanych ponoszonych przez wybrane strony trzecie;
 • orientacyjny okres realizacji projektów: 48 miesięcy.

Zaproszenie do składania wniosków (dokument opisujący zakres i warunki naboru)

EU Funding & tenders (link do naboru w elektronicznym systemie aplikowania)

Wstępnym etapem dla naboru jest projekt „Preparatory Data Space for Mobility”.

Źródło: UTK

Może Ci się spodobać

Zostaw komentarz