Sektorkolejowy » Grupa ZUE udostępniła wstępne wyniki finansowe za 2022 r.

Grupa ZUE udostępniła wstępne wyniki finansowe za 2022 r.

pzez Adrian

W poniedziałek 13 marca br. zarząd ZUE S.A. przedstawił szacunkowe wyniki finansowe za rok 2022.

Wstępne wyniki finansowe ZUE za 2022 r.:

  • przychody ze sprzedaży: 831,9 mln zł (781,4 mln zł w 2021 r.)
  • zysk brutto na sprzedaży: 29,1 mln zł (29,9 mln zł w 2021 r.)
  • zysk na działalności operacyjnej: 8,3 mln zł (13,7 mln zł w 2021 r.)
  • zysk netto: 10,2 mln zł (12,1 mln zł w 2021 r.)

Wstępne wyniki finansowe Grupy ZUE za 2022 r.:

  • przychody ze sprzedaży: 921,4 mln zł (851,5 mln zł w 2021 r.)
  • zysk brutto na sprzedaży: 42,8 mln zł (35 mln zł w 2021 r.)
  • zysk na działalności operacyjnej: 18,1 mln zł (14,2 mln zł w 2021 r.)
  • zysk netto: 17,3 mln zł (11,8 mln zł w 2021 r.)

W 2022 r. spółka zwiększyła przychody o 6% (r/r) i marżę brutto na sprzedaży w wysokości 3,5%, natomiast Grupa ZUE w wysokości 4,6% przy przychodach większych o 8%. Ponadto spółka handlowa z Grupy ZUE odnotowała najwyższy w swojej działalności zysk netto, który ukształtował się na poziomie 5,5 mln zł, co wpłynęło na zwiększenie zysku netto (r/r) na poziomie skonsolidowanym o 36%.

Jak informuje ZUE:

„na wynik skonsolidowany miało wpływ również dostosowanie zasad wyceny aktywów i pasywów nabytej spółki zależnej Energopol do zasad obowiązujących w Grupie ZUE tj. wycena zgodnie z MSSF. Wysokość korekty to (+) 1,15 mln zł. Powyższe operacje mają charakter księgowy i nie wpływają na sytuację płynnościową Grupy ZUE”.

Warto przypomnieć, iż 23 listopada 2022 r. spółka ZUE nabyła 93,6% udziałów P.B.I Energopol sp. z o.o., której działalność uzupełnia zakres usług budowlanych oferowanych przez Grupę ZUE (głównie o drogownictwo).

Na koniec 2022 r. poziom środków pieniężnych ZUE w kasie wyniósł 60,3 mln zł.

W 2022 roku Spółka na rynku krajowym pozyskiwała z dobrym skutkiem nowe kontrakty głównie na rynku miejskim, w tym również długoterminowe kontrakty na utrzymanie infrastruktury. Na rynku kolejowym w poprzednim roku rynek zmagał się z ograniczoną i opóźnioną podażą nowych kluczowych dla tego rynku zleceń oraz spowolnieniem w przejściu inwestycji w fazę realizacji, co jest związane m.in. z niejasną sytuacją dotyczącą finansowania w ramach nowej perspektywy UE. W IV kwartale 2022 roku Spółka pozyskała pierwsze kontrakty budowlane na modernizacje linii kolejowych na rynku rumuńskim. Tym samym rozpoczęła świadczenie swoich podstawowych usług na tym rynku. Kontrakty zostały pozyskane razem z rumuńskim konsorcjantem. Łączna kwota do tej pory zawartych umów to ok. 966 mln zł, z czego 50% przypada na ZUE. Dla lepszej koordynacji działań, w Rumunii został założony oddział ZUE. Spółka planuje pozyskiwanie kolejnych kontraktów na tym rynku” – czytamy w komunikacie Grupy ZUE.

W momencie opublikowania wstępnych wyników finansowych za 2022 r. wartość portfela zamówień spółek z Grupy Kapitałowej ZUE wynosi ponad 1,8 mld zł. Ponadto u ZUE ma złożoną oraz wybraną przez PKP PLK S.A. ofertę w przetargu kolejowym na kwotę 785 mln zł netto.

O ZUE pisaliśmy m.in. TUTAJ, TUTAJ oraz TUTAJ.

Źródło: ZUE
Fot. materiały własne

Może Ci się spodobać

Zostaw komentarz