Sektorkolejowy » ZUE będzie remontować rumuńskie tory

ZUE będzie remontować rumuńskie tory

pzez Adrian

Krakowska spółka ZUE działająca w konsorcjum z rumuńską firmą Drum Asfalt S.R.L. będzie remontować infrastrukturę kolejową w Rumunii. Właśnie zawarto umowy dotyczące linii nr 300, w ramach której usunięte zostaną ograniczenia prędkości poprzez przywrócenie parametrów technicznych nawierzchni torowej. W perspektywie są kolejne kontrakty w tym kraju.

O możliwości pozyskania kontraktu na rumuńskim rynku ZUE S.A. informowała już z końcem września. Wartość umowy zawartej 6 grudnia przez konsorcjum wykonawcze z zamawiającym, czyli Krajową Spółką Kolejową – C.F.R. S.A. – Oddział Regionalny C.F. Braszów, wynosi 288 mln zł. Połowa z tej kwoty przypada na polską spółkę.

Czas przewidziany na realizację robót w ramach linii nr 300 wynosi 18 miesięcy od rozpoczęcia prac – podaje ZUE w oficjalnym komunikacie. Prace zostaną objęte gwarancją jakościową na okres pięciu lat. W umowie przewidziano m.in. możliwość zapłaty kar umownych przez konsorcjum w przypadku zwłoki w realizacji zadań czy opóźnień w usunięciu wad. Określono, że łączna suma kar umownych nie może być wyższa niż 15% wartości netto umów.

Będzie więcej pracy dla ZUE w Rumunii

W dalszej perspektywie spółka spodziewa się kolejnych zleceń z rumuńskiego rynku.

W bieżącym roku przeprowadziliśmy proces dopuszczenia naszej firmy do wykonywania prac na rynku kolejowym w Rumunii, otworzyliśmy oddział firmy w Rumunii, w którym zatrudniamy pracowników polskich i rumuńskich, stąd jesteśmy przygotowani do rozpoczęcia prac w przyszłym roku zgodnie z podpisywanymi umowami. Łączna kwota dzisiaj podpisanych umów oraz przewidzianych do podpisania w najbliższych dniach wynosi po przeliczeniu na polską walutę około 964 mln zł, z tego na ZUE przypada 482 mln zł” – mówi Wiesław Nowak, prezes zarządu ZUE S.A.

Dodaje, że plany „geograficznej dywersyfikacji działalności mają długofalowy charakter”. Spółka zamierza dalej oferować swoje usługi na rynkach zagranicznych, spośród których Rumunia uznawana jest za „rynek perspektywiczny”, głównie z tego względu, że pod względem wielkości rumuńska sieć jest jedną z największych, a na jej modernizację przeznaczone są znaczące środki pochodzące z Unii Europejskiej.

Ministerstwo Transportu i Infrastruktury w Rumunii wspólnie z CFR (odpowiednik PKP PLK) przyjęło strategię na lata 2021–2025, w której m.in. zamierzają zwiększyć udział kolejowego ruchu towarowego o co najmniej 25% do 2026 r. w porównaniu do 2020 r., zwiększyć wzrost ilości pasażerów o 25%, a także przenieść komunikację z transportu podmiejskiego autobusowego na kolejowy” – podkreśla Nowak.

W Grupie ZUE pracuje około 900 pracowników. Należące do niej spółki skupiają się głównie na projektowaniu i realizacji w formule generalnego wykonawstwa kompleksowych usług budowy oraz modernizacji linii tramwajowych i kolejowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Zajmują się także m.in. usługami z zakresu bieżącego utrzymania systemów infrastruktury miejskiej (torowisk, trakcji, systemów zasilania, oświetlenia).

Z końcem trzeciego kwartału br. spółki z Grupy Kapitałowej ZUE posiadały portfel zamówień o łącznej wartości około 1,57 mld zł. Obecnie, po zawarciu nowych umów, wartość portfela wzrosła do około 1,62 mld zł.

Autor: Agata Sumara
Fot. kolejnapodroz.pl

Może Ci się spodobać

Zostaw komentarz