Sektorkolejowy » 38 mln zł za studium wykonalności dla odcinka KDP z CPK do Włocławka przez Płock

38 mln zł za studium wykonalności dla odcinka KDP z CPK do Włocławka przez Płock

pzez Adrian

Fragment Kolei Dużych Prędkości (KDP) od węzła Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK) do Włocławka przez Płock ma mieć 122 km długości. Studium wykonalności dla tego odcinka wykona wybrane w przetargu konsorcjum firm IDOM Inżynieria, Architektura i Doradztwo sp. z o.o., BBF sp. z o.o. i Arcadis sp. z o.o. Wynagrodzenie przewidziane za te prace to 38 mln zł netto.

122-kilometrowy odcinek KDP ma stanowić przedłużenie Centralnej Magistrali Kolejowej w stronę Kujaw i Trójmiasta. Z ogólnego harmonogramu prac wynika, że:

pierwsze roboty budowlane na tym odcinku mają ruszyć w 2024 r. Cały odcinek dużych prędkości powinien zostać uruchomiony przed końcem 2029 r.”

– podaje CPK.

Wykonawca, z którym zawarto umowę, będzie odpowiedzialny za opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego (STEŚ), czyli dokumentacji niezbędnej do dalszego projektowania. Konsorcjum ma dostarczyć zamawiającemu, czyli spółce Centralny Port Komunikacyjny, m.in. prognozy ruchu, analizy techniczne, środowiskowe i wielokryterialne. Czas przewidziany na wykonanie tych prac to 12 miesięcy.

CPK zapowiada, że w związku z planowaną inwestycją w najbliższych miesiącach planuje w gminach między lotniskiem, Płockiem i Włocławkiem do 150 spotkań konsultacyjnych z samorządowcami, mieszkańcami oraz partnerami branżowymi.

250 km/godz. na linii KDP do Płocka i Włocławka

Pociągi na nowej linii mają jeździć z prędkością do 250 km/godz., chociaż przyjęta dla tego odcinka prędkość projektowa wynosi 350 km/godz. Przyjęcie takiego założenia pozwoli w przyszłości na podniesienie maksymalnej prędkości pociągów bez konieczności przebudowy torowiska i zmiany geometrii łuków.

Aktualnie podróż z Warszawy Centralnej do Płocka trwa blisko 3 godz. Budowa nowego odcinka ma skrócić czas podróży na tej trasie do 45 min. Z kolei trwająca dziś 2 godz. jazda z Warszawy Centralnej do Włocławka ma się skrócić do 1 godz. 5 min. Podróż na lotnisko centralne z Płocka będzie trwać pół godziny, a z Włocławka 50 min.

Na terenie woj. mazowieckiego nowe linie mają się pojawić na długości wynoszącej łącznie 344 km. Do tego ma być zmodernizowanych 654 km istniejących tras kolejowych. W woj. kujawsko-pomorskim powstanie 168 km nowych odcinków, a do przebudowy przewidziano 233 km.

1800 km nowych linii kolejowych do 2034 r.

CPK, czyli spółka powołana do budowy mega lotniska wraz z prowadzącą do niej infrastrukturą drogowo-kolejową, ma zbudować do końca 2034 r. 12 tras kolejowych, z czego 10 to tzw. szprychy prowadzące z różnych regionów Polski do Warszawy i nowego portu lotniczego.

Dotychczas nie zrealizowano jeszcze żadnego z planowanych odcinków, nie rozpoczęto też żadnych prac budowlanych. Nie są też znane koszty całego przedsięwzięcia ani nie wiadomo, skąd będą pochodzić środki na realizację planów budowlanych. M.in. ta sprawa była badana w ciągu ostatnich miesięcy przez Najwyższą Izbę Kontroli, a o wnioskach, jakie zostały wyciągnięte z kontroli, pisaliśmy TUTAJ.

Autor: Agata Sumara
Fot. PKP PLK S.A.

Może Ci się spodobać

Zostaw komentarz