Sektorkolejowy » Zwiększone dofinansowanie dla międzywojewódzkich i międzynarodowych kolejowych przewozów pasażerskich

Zwiększone dofinansowanie dla międzywojewódzkich i międzynarodowych kolejowych przewozów pasażerskich

pzez Damian

23 listopada 2023 r. minister infrastruktury Andrzej Adamczyk podpisał z PKP Intercity SA aneks do umowy ramowej o świadczenie usług publicznych w zakresie międzywojewódzkich i międzynarodowych kolejowych przewozów pasażerskich.

Nasza przyszłość to bezpieczna, komfortowa i przewidywalna polska kolej. Podpisana dzisiaj umowa ramowa przybliża nas do tego celu. Oznacza rozwój tego ekologicznego środka transportu oraz zapewnienie Polakom coraz lepszego dostępu do kolei. W ubiegłym roku z usług PKP Intercity skorzystało 59 mln pasażerów, a przez 11 miesięcy tego roku aż 60 mln. Rząd dostrzega ten trend i dlatego tworzy takie warunki, by ta gałąź transportu nadal dynamicznie się rozwijała, przyciągając kolejnych pasażerów — powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Aneks do umowy ramowej przewiduje, że w latach 2024 – 2030 dofinansowanie do międzywojewódzkich i międzynarodowych kolejowych przewozów pasażerskich dla PKP Intercity zwiększy się o 6,5 mld zł, z czego w 2024 r. będzie to kwota 603 mln zł.

Na posiedzeniu 14 listopada 2023 r. Rada Ministrów przyjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie finansowania międzywojewódzkich i międzynarodowych przewozów pasażerskich w transporcie kolejowym, przedłożoną przez Ministra Infrastruktury.

Zwiększenie dofinansowania międzywojewódzkich i międzynarodowych kolejowych przewozów pasażerskich w latach 2024 – 2030 pozwoli na utrzymanie oraz poprawę dostępności komunikacyjnej regionów. Do 2030 r. PKP Intercity SA planuje zwiększyć roczne przewozy o blisko 30 mln pasażerów w porównaniu do 2022 roku. Docelowo cała flota przewoźnika będzie nowa lub zmodernizowana, co pozwoli na zwiększenie liczby uruchamianych dziennie pociągów w ramach umowy ramowej, ze średnio 326 dziennie do 545 pociągów w ciągu doby w 2030 r., co stanowić będzie wzrost o 67%. Docelowa praca eksploatacyjna pociągów obsługiwanych przez PKP Intercity w ramach służby publicznej zwiększy się o ponad 65% względem stanu obecnego. Pozwoli to na wzrost liczby połączeń do takich miast jak Suwałki, Gorzów Wielkopolski czy Zamość czy uruchomienie pociągów dalekobieżnych do miast, które dziś nie posiadają takiej oferty, jak Kartuzy, Kościerzyna, Mielec, Łomża czy Ostrołęka. Działania te poprawią znacząco dostępność komunikacyjną 11 powiatów, które obecnie nie posiadają łatwego dostępu do komunikacji kolejowej. Na przestrzeni ostatnich 8 lat liczba obsługiwanych pociągami dalekobieżnymi powiatów wzrosła o 61 do 267.

Umowa ramowa o świadczeniu usług publicznych w zakresie międzywojewódzkich i międzynarodowych kolejowych przewozów pasażerskich została zawarta między Ministrem Infrastruktury a PKP Intercity SA. 31 grudnia 2020 r. W tym czasie spółka doświadczała skutków pandemii koronawirusa. Kolejne lata pogłębiły wyzwania, z którymi musiał zmierzyć się przewoźnik. Rosyjska agresja na Ukrainę spowodowała kryzys energetyczny w całej Europie, który dotknął wszystkie gałęzie gospodarki, także transport. Bardzo duży wzrost cen energii w połączeniu z rekordową inflacją postawiły pod znakiem zapytania dalszy rozwój przewoźnika i zwiększanie dostępności do usług kolejowych dla obywateli. Wymusiło to konieczność aktualizacji kwoty rekompensaty przyznawanej w ramach umowy ramowej.

Źródło: gov.pl

Może Ci się spodobać

Zostaw komentarz