Sektorkolejowy » Zaproszenie na III edycję konferencji „Prawo kolejowe”

Zaproszenie na III edycję konferencji „Prawo kolejowe”

pzez Damian

Urząd Transportu Kolejowego i Fundacja ProKolej zapraszają na konferencję „Prawo kolejowe”. Tegoroczna edycja obejmować będzie tematy związane z liberalizacją rynku przewozów pasażerskich, prawem podatkowym, regulacjami odnoszącymi się do inwestycji linowych i zagospodarowania przestrzennego. Konferencja, która organizowana jest po raz trzeci ma na celu wymianę wiedzy i doświadczeń oraz integrację środowiska prawniczego skupionego wokół branży kolejowej.

Patrząc z perspektywy prawa unijnego Urząd Transportu Kolejowego pełni równolegle kilka funkcji. Stanowi władzę bezpieczeństwa, jest regulatorem rynku oraz organem odpowiedzialnym za egzekwowanie praw pasażerów. Od niedawna dysponuje również kompetencjami w zakresie opiniowania planów zagospodarowania przestrzennego. W programie III edycji konferencji „Prawo kolejowe” znajdą się elementy związane ze wszystkimi wymienionymi zagadnieniami.

Dwie sesje prezentacji obejmować będą kwestie związane z procedurami regulującymi proces liberalizacji rynku kolejowych przewozów pasażerskich, ostatnią nowelizacją rozporządzenia określającego prawa i obowiązki pasażerów, a także koordynacją wymagań w zakresie interoperacyjności i prawa budowlanego. Dwa referaty odnosić się będą również do prawa podatkowego i obowiązków ciążących w tym zakresie na podmiotach kolejowych.

Tematem panelu dyskusyjnego, w którym wezmą udział przedstawiciele sektora kolejowego oraz specjaliści z obszaru planowania i zagospodarowania przestrzennego, będzie wzajemna koordynacja inwestycji liniowych i planów rozwoju przygotowywanych przez samorządy terytorialne. Uczestnicy odniosą się więc zarówno kwestii oddziaływania na środowisko, jak i bezpieczeństwa ruchu czy ochrony terenów niezbędnych do przyszłego rozwoju kolei.

Podobnie jak w poprzednich edycjach konferencja będzie miała charakter hybrydowy, a udział w niej będzie możliwy zarówno na miejscu, w siedzibie Urzędu Transportu Kolejowego (Al. Jerozolimskie 134, Warszawa) lub zdalnej (za pośrednictwem platformy MS Teams). W obu przypadkach uczestnictwo będzie bezpłatne, ale ze względu na ograniczoną dostępność miejsc wymaga rejestracji.

Szczegółowa agenda, formularz rejestracyjny i wykaz prelegentów dostępny jest pod adresem: https://kolej365.pl/prawo-kolejowe-iii-edycja/

Źródło: Fundacja Pro Kolej

Może Ci się spodobać

Zostaw komentarz