Sektorkolejowy » W Szczecinie budują most kolejowy na rzece Regalica

W Szczecinie budują most kolejowy na rzece Regalica

pzez Adrian

Jak postępują prace na budowie mostu kolejowego na Regalicy?

W Szczecinie trwa budowa mostu kolejowego na rzece Regalica. Można już zauważyć pierwsze elementy konstrukcyjne nowej przeprawy. Inwestycja PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. i Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie jest realizowana przez spółkę Budimex.

Jak będzie wyglądał nowy obiekt?

Przeprawa jest budowana w nowym śladzie, obok obecnego mostu. Nowy most będzie składał się z dwóch stalowych, trójprzęsłowych konstrukcji kratownicowych, dla każdego z torów z osobna, posadowionych na wspólnych przyczółkach i filarach. Konstrukcja przeprawy zostanie wyniesiona 6,2 m powyżej poziomu wysokiej wody. Konstrukcja starego mostu zostanie niemal w całości rozebrana. Pozostanie jedynie zwodzone przęsło wraz z bezpośrednim otoczeniem, które będzie wpisane do rejestru zabytków.

Realizowana inwestycja ma na celu zwiększenie swobody żeglugi śródlądowej przy zapewnieniu ciągłości ruchu kolejowego w ciągu linii kolejowej nr 273. Wartość kontraktu wynosi 282 mln złotych netto. Przedsięwzięcie prowadzone jest w formule „buduj”, a finansowane ze środków Banku Światowego, Unii Europejskiej i budżetu Państwa.

Układ torowy stacji zostanie przesunięty w kierunku południowym. Zmieni się lokalizacja głowic rozjazdowych, a układ geometryczny zostanie dostosowany do warunków terenowych. W ramach realizowanej inwestycji Budimex:

  • zbuduje ok. 12 km nowych torów – dostosowanych do wymaganych prędkości i nośności, (wszystkie zabudowane tory będą zelektryfikowane)
  • wywiesi nową sieć trakcyjną spełniająca wymagane standardy
  • wykona nowoczesny, elektroniczny system sterowania ruchem kolejowym, który zastąpi obecne urządzenia mechaniczne

Przewidziano także zabudowę 25 nowych rozjazdów, w tym rozjazdy łukowe przy wyprowadzeniu linii w stronę mostu i dla włączenia linii kolejowej nr 428 w układ torowy stacji. Powstanie również:

  • nowy, dwukrawędziowy peron na stacji Szczecin Podjuchy o długości 400 m
  • nowy budynek nastawni, który zastąpi 2 obecne
  • przejście podziemne z zadaszeniem oraz windami

Ponadto w ramach robót konstrukcyjnych tuż obok mostu zbudowany zostanie nowy wiadukt kolejowy nad ul. Szklaną.

„Mieszkańcy Szczecina już teraz mogą obserwować, jak wartko toczą się prace przy przebudowie mostu. Skalę inwestycji widać podczas podróży pociągami, ale i stojąc np. na Moście Gryfitów. Tempo prac zwiastuje, że przeprawa będzie gotowa w grudniu 2023 roku. To jedno z najważniejszych zadań infrastrukturalnych realizowanych przez Wody Polskie w naszym kraju, likwidujemy wąskie gardło, które utrudnia zarówno żeglugę, jak i akcje zabezpieczające mieszkańców przed powodzią. Po przebudowie prowadzić będziemy mogli akcję lodołamania bez żadnych komplikacji, zakłóceń i blokad determinowanych technicznymi uwarunkowaniami mostu nad Regalicą. Będzie to przeprawa nowoczesna, komfortowa i bezpieczna” – mówił dyrektor Wód Polskich w Szczecinie Marek Duklanowski.

„Bardzo się cieszymy, że możemy realizować tak ważną i długo wyczekiwaną inwestycję. Budowa nowego mostu na Regalicy pozwoli na wyeliminowanie kolizji ruchu pociągów z ruchem taboru pływającego na międzynarodowej drodze wodnej śródlądowej. Zwiększy się także przepustowość linii kolejowej nr 273 i bezpieczeństwo przeciwpowodziowe. Jednocześnie jest to bardzo ważna inwestycja dla naszej firmy jako generalnego wykonawcy. Łączy ona zakres mostowy i kolejowy, ale jednocześnie służy żegludze śródlądowej” – podkreślał Cezary Łysenko,  Dyrektor Budownictwa Infrastrukturalnego Budimex SA.

Budimex specjalizuje się jako generalny wykonawca m.in. w realizacji konstrukcji mostowych i hydrotechnicznych. W 2020 r. przedsiębiorstwo wykonało zbiornik przeciwpowodziowy dla rzeki Odry. Jest to największy obiekt tego typu w Polsce. W 2021 r. Budimex zakończył również rozbudowę największego w Europie zbiornika odpadów poflotacyjnych – Żelaznego Mostu. Aktualnie spółka zajmuje się  m.in. budową Kanału Mierzei Wiślanej, budową wałów przeciwpowodziowych na Odrze oraz budową mostu pieszo-rowerowego przez Wisłę, który ma połączyć Centrum Warszawy z Pragą Północ.

Autor: Damian Malesza
Fot. Budimex

Może Ci się spodobać

Zostaw komentarz