Sektorkolejowy » Terminal multimodalny w Zduńskiej Woli–Karsznicach otwarto oferty

Terminal multimodalny w Zduńskiej Woli–Karsznicach otwarto oferty

pzez Damian

23 maja zostały otwarte oferty w przetargu na budowę terminalu multimodalnego w Zduńskiej Woli–Karsznicach”. Organizatorem postępowania jest spółka PKP Cargo Terminale, która na realizację zamówienia przeznaczyła 67,7 mln zł brutto. Najtańsza propozycja cenowa spośród złożonych przez oferentów znacznie przewyższa ten budżet.

Samorządy powiatu zduńskowolskiego i łaskiego podkreślają, że czekają na tę inwestycję już blisko 10 lat. Tymczasem oferty, jakie zostały złożone na budowę terminalu prawdopodobnie znowu odsuną ją w czasie.

Najkorzystniejsza cenowo propozycja została złożona przez ZUE S.A. Opiewa ona na 101,2 mln zł. Jeszcze nie wiadomo, czy oferta o takiej cenie może być przyjęta, czy inwestor znajdzie dodatkowe środki na realizację przedsięwzięcia.

Zadaniem wybranej w przetargu firmy wykonawczej będzie m.in. budowa miejsca przeładunku towarów wraz z obsługującymi je torami, rozjazdami kolejowymi oraz płytą terminala, parkingiem i układem drogowym. Elementami zadania są także: budowa jezdni z betonu asfaltowego, budowa parkingu z kostki brukowej dla samochodów ciężarowych, budowa torów i rozjazdów, sieci elektroenergetycznej, sieci wodociągowej wraz z hydrantową, sieci kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej. Przewidziano także budynek hali naprawczej z częścią socjalną dla pracowników.

Miejscem budowy terminalu jest 22-hektarowa działka w pobliżu linii kolejowej nr 131 oraz trasy drogowej S8 w Zduńskiej Woli Karsznicach. Planowano, że budowa Centralnego Terminalu Intermodalnego rozpocznie się w tym roku i zakończy 31 października 2023 r.

Autor: Agata Sumara

Może Ci się spodobać

Zostaw komentarz