Sektorkolejowy » Rewitalizacja linii kolejowej z m. Zebrzydowa do Żagania

Rewitalizacja linii kolejowej z m. Zebrzydowa do Żagania

pzez Adrian

10 listopada spółka PKP PLK ogłosiła postępowanie przetargowe – poszukuje wykonawcy, który zaprojektuje i wykona roboty w ramach zadania pn.: „Rewitalizacja linii kolejowej nr 283 na odcinku Zebrzydowa–Żagań”. Firmy zainteresowane pozyskaniem zlecenia mogą składać oferty do 14 grudnia br.

4,5 roku na projekt i prace budowlane

Wybrany w przetargu wykonawca będzie miał za zadanie: wykonać projekt budowlany/wykonawczy, uzyskać niezbędne decyzje administracyjne, opracować dokumentację powykonawczą oraz zająć się certyfikacją dla zrewitalizowanego odcinka.

Prace budowlane obejmą m.in.: nawierzchnię i podtorze, obiekty inżynieryjne znajdujące się na modernizowanej trasie, przejazdy kolejowo-drogowe, urządzenia sterowania ruchem kolejowym (srk), urządzenia i układy elektroenergetyki do 1 kV, sieć trakcyjną, perony z infrastrukturą pasażerską oraz infrastrukturę telekomunikacyjną.

Zamawiający podzielił prace na cztery etapy, których realizacja w sumie zajmie 54 miesiące. W pierwszym etapie ma powstać dokumentacja projektowa oraz mają być pozyskane pozwolenia, zgody i decyzje. Na te działania przeznaczono 29 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Kolejny etap, który potrwa rok, to oddanie do eksploatacji odcinka Osiecznica Kliczków–Żagań. W etapie trzecim ma być oddany odcinek Zebrzydowa–Osiecznica Kliczków–Żagań, przy którym prace potrwają dziewięć miesięcy. Etap ostatni, który zajmie cztery miesiące, to czas na wykonanie procedury odbiorowej, uzyskanie decyzji administracyjnych i pozwoleń oraz rozliczenie umowy.

Kryteria wyboru wykonawcy

W wyborze oferty 100% rolę będzie odgrywać całkowita cena brutto. Kolejarze zalecają, by potencjalni wykonawcy przed złożeniem oferty odwiedzili miejsce robót i otoczenie „w celu oceny na własną odpowiedzialność kosztu i ryzyka jako czynników koniecznych do przygotowania oferty i podpisania umowy”. Wykonawca, który złoży ofertę, deklaruje, że pozostaje nią związany do dnia 12 kwietnia 2022 r.

Trasa kolejowa Zebrzydowa-Żagań

Odcinek, który zostanie zrewitalizowany w ramach opisywanego zadania, ma prawie 45 km długości, znajduje się na linii kolejowej nr 283 (od km 60,399 do km 104,917). Dłuższa jego część przebiega przez teren woj. dolnośląskiego, krótsza przez woj. lubuskie.

Po wykonaniu robót budowlanych prędkość pociągów pasażerskich i towarowych wzrośnie do 80 km/godz.

Autor: Agata Sumara
Fot. polska-org.pl

Może Ci się spodobać

1 komentarzy

Mirco 16 listopada 2021 - 14:49

Dlaczego tylko na 80. Powinno się robić z automatu minimum na 100. Tu raczej chodzi nie o torowisko, tylko o wszystkie urządzenia teletechniczne i zabezpieczenia. Im większa prędkość to tym więcej urządzeń. Może i źle przepisy są skonstruowane.Wiadomo, że dla lini magistralnych powinne być inne i wyższe zalecenia, a na lokalne i linie drugorzędne do 120 inne i mniej restrykcyjne niż na 160. I więcej

Odpowiedz

Zostaw komentarz