Sektorkolejowy » Punktualność pociągów w III kwartale 2021 r.

Punktualność pociągów w III kwartale 2021 r.

pzez Adrian

Urząd Transportu Kolejowego opublikował dane dotyczące punktualności polskich pociągów. Niestety dane te okazują się nie być satysfakcjonujące, gdyż współczynnik punktualności pociągów towarowych oraz pociągów pasażerskich w Polsce w III kwartale ukształtował się na najniższym poziomie w tym roku. Dane dotyczące tego kwartału prezentują się następująco: wskaźnik punktualności pociągów pasażerskich wyniósł niemalże 89% – to o trzy punkty procentowe mniej niż w kwartale poprzednim, natomiast w przypadku pociągów towarowych tylko około 41% z nich przyjechało zgodnie z założeniami.

Wskaźniki punktualności pociągów wśród przewoźników

Według danych Urzędu Transportu Kolejowego przewoźnikiem, który może pochwalić się najwyższym wskaźnikiem punktualności  pociągów pasażerskich jest Warszawska Kolej Dojazdowa z wynikiem na poziomie 99,04%. Dane dotyczą przewoźników pasażerskich, którzy  uruchamiają ponad 1000 pociągów miesięcznie. Co ciekawe spółka PKP Intercity, która jest największym przewoźnikiem dalekobieżnym w Polsce odnotowała współczynnik punktualności na poziomie 66,12% – jest to wynik gorszy o niemal 12 punktów procentowych w porównaniu do danych z poprzedniego kwartału. Okazuje się, że średnie kwartalne opóźnienie pociągów pasażerskich wynosi powyżej 21 minut – w przypadku pociągów, które są opóźnione powyżej 5minut 59 sekund, natomiast jeżeli chodzi o wszystkie pociągi wartość ta ukształtowała się na poziomie 9 minut. Dane dotyczące pociągów towarowych w III kwartale bieżącego roku prezentują się następująco:

  • średnie kwartalne opóźnienie pociągu towarowego wyniosło 789 minut – ponad 13 godzin
  • do stacji końcowej zgodnie z planem dotarło 41,09% pociągów towarowych
  • współczynnik punktualności pociągów krajowych wyniósł – 41,34%, w przypadku pociągów międzynarodowych – 39,44%

Przyczyny opóźnień pociągów

Z informacji udostępnionych przez Polskie Linie Kolejowe wynika, iż w III kwartale 2021 roku do największej ilości opóźnień pociągów doszło przez: przedłużony czas lokowania podróżnych, naprawy bądź modernizacje taboru kolejowego, nieodpowiednią organizację prac budowlanych. Przeszkodą okazały się również niesprzyjające warunki meteorologiczne, szczególnie w lipcu najbardziej uciążliwe były wyładowania atmosferyczne.

Szczegółowe wyniki punktualności w przewozach kolejowych za III kwartał 2021 r. oraz dane archiwalne znajdują się na portalu UTK w dziale Punktualność.

Autor: Damian Malesza
Fot. Grzegorz Sosnowski

Może Ci się spodobać

Zostaw komentarz