Sektorkolejowy » Przystanek kolejowy Kraków Prądnik Czerwony – ceny o kilkadziesiąt milionów za wysokie

Przystanek kolejowy Kraków Prądnik Czerwony – ceny o kilkadziesiąt milionów za wysokie

pzez Adrian

17 listopada otwarte zostały oferty w przetargu na zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania pn. „Budowa przystanku kolejowego SKA Kraków Prądnik Czerwony wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT)”. Wpłynęły dwie oferty. W obu za realizację zadania wskazano kwoty o wiele wyższe niż przewidziano w budżecie inwestorskim.

Przetarg ma na celu wyłonienie wykonawcy przystanku, parkingu i infrastruktury towarzyszącej, który zrealizuje zadanie w formule projektuj i buduj. Planowany przystanek ma się znaleźć na trasie Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej w lokalizacji, gdzie zbiegają się linie kolejowe nr 8 i 95. Na każdy z dwóch peronów o długości 200 m będzie można się dostać schodami lub windami.

Poza przystankiem przewidziano parkingi przesiadkowowe, z których jeden ma mieć 149 miejsc postojowych (wjazd od ul. Meiera), drugi, niewielki z wjazdem od ul. Reduta, a trzeci, zlokalizowany w rejonie ul. Powstańców, ma pomieścić 53 pojazdy. W pobliżu stacji znajdzie się także miejsce na stojaki na 80 rowerów. Inwestycja wymaga ponadto przebudowy okolicznego układu drogowego i wiaduktu nad linią kolejową nr 95, budowy kładki nad tą samą linią oraz wiaduktu nad linią nr 8. Na sfinansowanie zadania zamawiający przeznacza kwotę około 50 mln zł brutto. Tymczasem spółka Strabag wyceniła swoją pracę na blisko 97,5 mln zł brutto, a konsorcjum firm ZUE S.A. i Mota-Engil Central Europe S.A. za te same działania chce wynagrodzenie na poziomie ponad 84,6 mln zł brutto. Jako kryteria wyboru wykonawcy w przetargu wskazano dwa elementy: cena (60%) i okres gwarancji (40%). Czas przeznaczony na realizację robót to około 16 miesięcy od dnia zawarcia umowy z wykonawcą.

Wizualizacja przystanku kolei aglomeracyjnej na Prądniku Czerwonym. CE Project Group

Lokalizacja przystanku kolei aglomeracyjnej na Prądniku Czerwonym. CE Project Group

Autor: Agata Sumara

Może Ci się spodobać

Zostaw komentarz