Sektorkolejowy » Przetarg na rozbudowę linii między Podkową Leśną a Grodziskiem Mazowieckim

Przetarg na rozbudowę linii między Podkową Leśną a Grodziskiem Mazowieckim

pzez Damian

Linia kolejowa nr 47 na 7,5-kilometrowym odcinku między Podkową Leśną a Grodziskiem Mazowieckim, na którym znajdują się dwie stacje oraz sześć przystanków osobowych, zostanie rozbudowana o drugi tor. Oferty w przetargu ogłoszonym przez Warszawską Kolej Dojazdową (WKD) można składać do 07.10.2021 r. Tego samego dnia zamawiający zamierza otworzyć oferty.

W dokumentacji przetargowej określono, że zadanie ma być zrealizowane w ciągu 22 miesięcy od dnia zawarcia umowy z wykonawcą.

Zakres prac w obrębie infrastruktury linii kolejowych nr 47 i nr 48 obejmuje m.in.:

  • rozbudowę linii kolejowej nr 47 na szlaku Podkowa Leśna Główna–Grodzisk Mazowiecki Radońska poprzez dobudowę drugiego toru wraz z infrastrukturą towarzyszącą;
  • przebudowę torów i urządzeń kolejowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na stacjach Podkowa Leśna Główna i Grodzisk Mazowiecki Radońska oraz włączenia linii kolejowej WKD nr 48 do linii kolejowej nr 47;
  • przebudowę przejazdów kolejowo-drogowych i przejść dla pieszych w poziomie szyn;
  • przebudowę dróg dojazdowych do przejazdów i dróg równoległych;
  • przebudowę urządzeń systemu sterowania ruchem kolejowym;
  • przebudowę i budowę nowej sieci trakcyjnej nad dobudowywanym torem;
  • remont budynków na stacjach Grodzisk Mazowiecki Radońska i Podkowa Leśna Główna;
  • rozbiórkę istniejących i budowę peronów oraz dojść do peronów na przystankach: Podkowa Leśna Zachodnia, Kazimierówka, Brzózki, Grodzisk Mazowiecki Okrężna, Grodzisk Mazowiecki Piaskowa, Grodzisk Mazowiecki Jordanowice oraz na stacji Grodzisk Mazowiecki Radońska;
  • rozbiórkę i budowę obiektów inżynieryjnych (mostów i przepustów);
  • przebudowę sieci wodociągowych, sanitarnych, deszczowych, sieci i urządzeń telekomunikacyjnych wraz z usunięciem kolizji z infrastrukturą podziemną.

Inwestycja zostanie zrealizowana na podstawie dokumentacji projektowej przygotowanej przez

jednostkę projektową, a w przypadku instalacji związanych ze sterowaniem ruchem kolejowym oraz teletechnicznych wykonawca opracuje projekty wykonawcze na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego.

Prace będą prowadzone w etapach. Pierwszy z nich, obejmujący prace przygotowawcze związane z opracowaniem niezbędnej dokumentacji (projektów, specyfikacji technicznych, kosztorysów itp.), potrwa do sześciu miesięcy od momentu zawarcia umowy.  W kolejnych etapach realizowane będą roboty budowlane i montażowe przy zachowaniu ciągłości ruchu na istniejącym torze.

Po zakończeniu rozbudowy pociągi nowym torem będą mogły poruszać się z prędkością do 80 km/godz.

Autor: Agata Sumara
Fot. Andrzej Błaszczak, lic. CC BY-SA 4.0 Wikimedia commons

Może Ci się spodobać

Zostaw komentarz