Sektorkolejowy » Przetarg na modernizację peronów stacji kolejowych w Rybniku

Przetarg na modernizację peronów stacji kolejowych w Rybniku

pzez Adrian

Zakład Linii Kolejowych w Tarnowskich Górach ogłosił przetarg na modernizację peronów na stacjach Rybnik Niedobczyce i Rybnik Niewiadom. Inwestycja zostanie zrealizowana w ramach rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021–2025. Szacunkowa wartość obu zadań to blisko 8,5 mln zł.

Przedmiot zamówienia podzielono na dwa zadania. Pierwsze obejmuje zaprojektowanie i przebudowę peronu przystanku kolejowego w stacji Rybnik Niedobczyce zlokalizowanego w ciągu linii kolejowej nr 140 w km 44,789-45,012. Drugie dotyczy zaprojektowania i przebudowy peronów przystanku kolejowego w stacji Rybnik Niewiadom znajdujących się na tej samej linii w km 46,732-46,946.

Łączną wartość zamówienia kolejarze oszacowali na 8 484 117,11 zł netto, przy czym wartość netto pierwszego zadania obliczyli na 2 490 865,51 zł, a drugiego na 5 993 251,60 zł.

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu zamawiający ustalił na 28 września 2021 r. przy założeniu, że oferta musi zachować ważność do 28 grudnia br.

Rządowy program przystankowy

Tzw. rządowy program przystankowy na lata 2021–2025 został przyjęty w maju 2021 r. Zapisano w nim, że około 1 mld zł zostanie przeznaczony na budowę lub modernizację przystanków kolejowych. Na listę podstawową programu wpisano 173 lokalizacje, a na listę rezerwową 182 lokalizacje, w których przystanki wymagają inwestycji. W sumie na obu listach znalazło się 177 przystanków, które należy zbudować, oraz 178 takich, które wymagają modernizacji. Zgodnie z zapowiedziami rządowymi z maja, w tym roku mają rozpocząć się postępowania przetargowe w odniesieniu do 56 lokalizacji.

Autor: Agata Sumara
Fot. bazakolejowa.pl

Może Ci się spodobać

Zostaw komentarz