Sektorkolejowy » Polregio z 780 mln zł na nowy tabor

Polregio z 780 mln zł na nowy tabor

pzez Damian

Polregio największym beneficjentem w konkursie Centrum Unijnych Projektów Transportowych na zakup taboru pasażerskiego ze środków KPO. Spółka uzyskała ponad ⅓ alokacji środków przeznaczonych w konkursie, która wynosi 2,16 mld złotych. W poniedziałek CUPT ogłosił listę rankingową w postępowaniu, w którym 11 wnioskodawców starało się o fundusze. Tylko POLREGIO złożyło 10 wniosków o dofinansowanie zakupu 98 jednostek taborowych. Dla zaspokojenia potrzeb pasażerów największego krajowego przewoźnika przeznaczonych zostało ponad 780 mln złotych dofinansowania, jednak to nadal za mało by nadrobić zaległości inwestycyjne.

Warto podkreślić, że średni wiek taboru Spółki to ponad 40 lat i jest jednym z najstarszych na rynku. Łącznie w ciągu kolejnej dekady, zgodnie ze strategią taborową POLREGIO, do wymiany jest min. 300 pojazdów, w tym 250 elektrycznych zespołów trakcyjnych i 50 pojazdów na linie niezelektryfikowane.

Mamy do narobienia znacznie większy dystans niż pozostali przewoźnicy, którzy uzupełniają flotę nowoczesnych pojazdów. Dla nas KPO i pozostałe źródła finansowania taboru to być albo nie być. Potrzebujemy skokowej wymiany taboru – mówi Adam Pawlik, prezes zarządu POLREGIO S.A.

Ponad 780 milionów złotych na 98 pojazdów to niewątpliwy i ogromny sukces dla spółki, która potrzebuje nowego taboru i od dawna była pomijana w dystrybucji środków unijnych.

Cieszymy się, że wszystkie nasze wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie, czym CUPT potwierdził jak istotna jest wymiana taboru regionalnego. Doceniamy również podejście CUPT-u do maksymalizacji liczby kupowanych w ramach konkursu pojazdów. Liczymy jednak na pewne zmiany, które pozwolą w pełni, optymalnie wykorzystać przyznane środki – postuluje prezes Pawlik.

Zmniejszona wartość dotacji z 84% na prawie 25% oznacza, że aż 75% wartości pojazdu musi być rozliczone w ramach umowy służby publicznej PSC (public service contract).

Dla budżetów wielu województw będzie to nie do przyjęcia i w efekcie zakupy mogą zostać w ogóle zaniechane – mówi prezes zarządu POLREGIO S.A.

Dlatego spółka apeluje o rewizję tego progu i podniesienie do poziomu maksymalnego. Konieczne będzie też wydłużenie okresu rozliczenia dotacji przynajmniej o 2 lata, czyli do czerwca 2028 r., ze względu na to, że nie da się skokowo zwiększyć mocy produkcyjnych u producentów taboru.

W przeciwnym wypadku istnieje ryzyko utraty dofinansowania, co dotyczy wszystkich wnioskodawców i producentów – podkreśla Adam Pawlik.

POLREGIO, we współpracy z samorządami wojewódzkimi, złożyło w ramach KPO wnioski na zakup 20 elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT) w woj. małopolskim, po 14 szt. w łódzkim i warmińsko-mazurskim, 12 szt. w woj. lubelskim, po 10 szt. w woj. pomorskim i lubuskim, 8 szt. w woj. wielkopolskim oraz po 5 szt. w woj. dolnośląskim i świętokrzyskim.

Zakwalifikowanie na listę podstawową wniosków POLREGIO dotyczących taboru na potrzeby regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich w 9 województwach pokazuje, że wsparciem unijnym zostaną objęte również województwa, w których jest ono najbardziej potrzebne. To dobry znak, jeśli chodzi o równomierną poprawę jakości usług publicznych w całej Polsce – wskazuje Marcel Klinowski, wiceprezes POLREGIO S.A.

Źródło: Polregio

Może Ci się spodobać

Zostaw komentarz