Sektorkolejowy » Podwyżki dla pracowników PKP Intercity. Spór zbiorowy zakończony

Podwyżki dla pracowników PKP Intercity. Spór zbiorowy zakończony

pzez Adrian

Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Transportu (OZZPT) poinformował o zakończeniu sporu zbiorowego i osiągnięciu celu przez organizacje związkowe. Celem tym był wzrost wynagrodzeń pracowników PKP Intercity S.A.

W ramach porozumienia z zarządem spółki ustalono m.in., że do 10 grudnia 2022 r. pracownicy otrzymają jednorazową gratyfikację w wysokości 3,5 tys. zł brutto. Będzie ona wypłacana proporcjonalnie do okresu zatrudnienia od 1 sierpnia do 30 listopada 2022 r.

Przewidziano także podwyżki wynagrodzeń podstawowych dla pracowników wynagradzanych wg Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy (ZUZP) i zatrudnionych przez jednostki organizacyjne wchodzące w skład PKP Intercity S.A. Zostaną one wypłacone w dwóch transzach: od 1 stycznia 2023 r. w kwocie 500 zł i od 1 lipca 2023 r. – 200 zł.

Podwyżki otrzymają także pracownicy, którzy nie są zatrudnieni wg zasad ZUZP – ci mogą liczyć na wypłaty w dwóch transzach w wysokości 850 zł od 1 stycznia 2023 r. oraz 350 zł od 1 lipca 2023 r.

Warunki te nie dotyczą osób, które w ww. terminach będą w okresie wypowiedzenia umowy o pracę z wyłączeniem osób, które znajdują się w stanie wypowiedzenia wynikającego z odejścia na emeryturę bądź rentę lub przebywają na urlopach bezpłatnych.

Wszystkie podwyżki będą wypłacane proporcjonalnie do wymiaru etatu.

Jak podaje OZZPT:

Podwyżki określone w niniejszym porozumieniu wyczerpują żądania związków zawodowych w sprawie wzrostu wynagrodzeń w 2022 r. i 2023 r.”.

Autor: Agata Sumara
Fot. Materiały własne

Może Ci się spodobać

Zostaw komentarz