Sektorkolejowy » Podsumowanie 13. edycji Międzynarodowego Kongresu Kolejowego i Intermodalnego – Wisła [FILM]

Podsumowanie 13. edycji Międzynarodowego Kongresu Kolejowego i Intermodalnego – Wisła [FILM]

pzez Damian

Hasłem przewodnim, powtarzającym się w niemal każdej dyskusji, były wyzwania stojące przed biznesem transportowym, zarówno w odniesieniu do przewozów kolejowych, jak i całych łańcuchów intermodalnych. To właśnie od rozpatrzenia zagadnień, z jakimi problemami starymi i nowymi mierzy się branża, rozpoczął się Kongres. Debatę otwierającą, poświęconą tym tematom, prowadził Marek Tarczyński – przewodniczący Polskiej Izby Spedycji i Logistyki. Na wydarzeniu organizowanym w Wiśle przez OLTIS Polska, První Signální i Fundację ProKolej przedstawiciele sektora kolejowego spotkali się ponownie.

You simply have to be there in 2025

Geopolityka, zarówno w kontekście wojny na Ukrainie, jak i zaburzeń w łańcuchach dostaw, znacząco odznaczała się w tematach paneli dyskusyjnych Kongresu. W debacie o nowych kierunkach rozwoju korytarzy transportowych, Sandra Baniak, przedstawicielka Ośrodka Studiów Wschodnich, wskazała na intensywny rozwój kolejowych korytarzy, alternatywnych dla transportu morskiego, szczególnie tych związanych z Inicjatywą Pasa i Szlaku (znaną w środowisku jako Nowy Jedwabny Szlak), zwłaszcza w zakresie koncepcji Korytarza Środkowego – Middle Corridor. Jak wskazano w dyskusjach, inwestycje w infrastrukturę liniową i punktową są konieczne, tym bardziej w czasie, kiedy na uwadze należy mieć kluczowe znaczenie militarne infrastruktury kolejowej. Geopolityka i konieczność dywersyfikacji korytarzy transportowych, odbiła się szerokim echem w trakcie debaty, prowadzonej przez przedstawiciela Portu Koper – Dariusza Mierkieiwcza. Debata poprowadzona w ciekawej formule, poparta prezentacjami wizualnymi, poświęconymi wyzwaniom, z jakimi stykają się jej uczestnicy, dotyczyła również konieczności pilnego kształtowania alternatywnych łańcuchów dostaw dla Ukrainy.

Wywiad z Jakubem Majewskim, Prezesem fundacji ProKolej

W drugim dniu debat podjęty został temat zakłóceń w łańcuchach dostaw. Mimo że, dyskusja rozpoczęła się od problemów globalnych, jak pandemia, kryzysy gospodarcze, blokady szlaków morskich, czy wpływ wojny na funkcjonowanie łańcuchów transportowych, to dynamiczna rozmowa wykazała, że dla uczestników Kongresu bardziej palącymi problemami są zakłócenia lokalne, oraz konieczność tworzenia technologii wspierających funkcjonowanie łańcuchów dostaw i wspierających funkcjonowanie infrastruktury transportowej w warunkach kryzysu.

Geopolityka, zwłaszcza w odniesieniu do wojny na Ukrainie, odbija się w ostatnich latach szerokim echem w branży kolejowej, również w kontekście zagadnień prawnych. Podczas jednego z warsztatów – radca prawny Michał Zięba – wskazywał na wynikające z sankcji nałożonych na transport kolejowy, problemy związane z samym przewozem towarów, jak i ograniczeniami w przewozie.

Jak co roku dużym zainteresowaniem cieszył się warsztat Centrum Unijnych Projektów Transportowych z zakresu finansowania inwestycji ze środków Unii Europejskiej w perspektywie lat 2023-2027.

Podsumowaniem części intermodalnej Kongresu było pytanie zadane przez Jakuba Majewskiego – Członka Zarządu PKP PLK i Prezesa Fundacji Pro Kolej, jakie projektowane i wdrażane są strategie rozwoju biznesu logistycznego, oraz czy możliwa jest współpraca pomiędzy przewoźnikami kolejowymi, drogowymi i operatorami rynku. Z debaty wyłonił się obraz rynku, na którym widoczna i istotna jest konkurencja pomiędzy poszczególnymi operatorami, ale jednocześnie obecna i konieczna jest współpraca, zarówno w przewozach międzynarodowych, jak i lokalnych. Synergia pomiędzy różnymi gałęziami transportu i ich komplementarność jest niezbędna, choć w ostatnich latach stanowi niemałe wyznawanie, szczególnie w relacji pomiędzy przewoźnikami drogowymi, a koleją. Szczególnie, że nadal obserwować można znaczącą przewagę w dostępie do infrastruktury drogowej, a spadki wolumenów ładunków na globalnym runku, popychają przewoźników drogowych do nierzadko agresywnej walki o ładunki, które do tej pory przewożone były koleją.

Wywiad z Radosławem Lemieszkiem, Maszoński Group

Kongres w Wiśle to nie tylko debaty i prezentacje merytoryczne. Spotkanie partnerów z Czech, Polski, Słowacji, to także okazja do podejmowania działań charytatywnych, takich jak wspieranie Fundacji SOS Wioski Dziecięce „Sindbad”, Rodzinnego Domu Czasowego Pobytu w Ustroniu oraz zbieranie środków na wsparcie Helenki – bohaterki walczącej z rzadką chorobą genetyczną.

Międzynarodowy Kongres Kolejowy i Intermodalny to wydarzenie, które na stałe wpisało się w kalendarz branżowych spotkań, otwierając wiosenny sezon konferencji dla przewoźników, operatorów infrastruktury i dostawców technologii, cyklicznie spotykających się w Wiśle, by tworzyć przyszłość kolei i transportu intermodalnego.

Autor: Marta Waldmann

Zobacz również:

Może Ci się spodobać

Zostaw komentarz