Sektorkolejowy » PKP Intercity Remtrak wykona czynności utrzymaniowe na poziomie P3 i P4 450 wagonów

PKP Intercity Remtrak wykona czynności utrzymaniowe na poziomie P3 i P4 450 wagonów

pzez Damian

PKP Intercity zleci naprawy P4* i przeglądy P3* 450 wagonów firmie PKP Intercity Remtrak ze swojej grupy kapitałowej. Na realizację projektu przewidziano kwotę 401 411 135,91 zł brutto. Czynności utrzymaniowe pojazdów mają zostać przeprowadzone w zakładach naprawczych w Idzikowicach, Warszawie i Opolu.

Na początku 2024 roku PKP Intercity chciało przeprowadzić rozpoznanie rynku mające na celu sprawdzenie możliwości zakładów naprawczych oraz producentów taboru, a także określenie wartości projektu. Żadna z firm świadczących czynności utrzymaniowe wagonów nie odpowiedziała na zapytanie o informację. Przewoźnik zdecydował więc o zleceniu napraw na poziomie P4 oraz przeglądów na poziomie P3 dla 450 wagonów spółce PKP Intercity Remtrak.

Systematycznie rośnie liczba zleceń, które PKP Intercity Remtrak wykonuje dla nas. W latach 2015-2023 spółka zrealizowała aż 5 634 zlecenia, z czego 885 w 2021 roku, 913 w 2022 roku i 1 004 w 2023 roku. Od 2021 roku Remtrak prowadzi również modernizacje wagonów na poziomie P5 a od 2022 roku naprawy lokomotyw na poziomie P4 – mówi Jarosław Oniszczuk, członek zarządu PKP Intercity.

Czynności utrzymaniowe na poziomie P4 i P3 obejmą 34 typy różnych wagonów, w tym:

• wagony COMBO;

• wagony przedziałowe 1. klasy;

• wagony przedziałowe 2. klasy;

• wagony bezprzedziałowe 2. klasy;

• wagony przedziałowe 2. klasy z miejscami dla osób z niepełnosprawnościami;

• wagony bezprzedziałowe 2. klasy z miejscami do przewozu rowerów;

• wagony restauracyjne;

• wagony sypialne;

• kuszetki.

W ostatnich latach trwały prace nad unowocześnieniem zakładów PKP Intercity Remtrak właśnie pod realizacje tego typu zadań. Większa liczba zamówień oznacza rozwój firmy oraz stabilizację dla pracowników.

Plany inwestycyjne

PKP Intercity konsekwentnie realizuje swoją strategię rozwoju. Dotychczas spółka zakontraktowała inwestycje taborowe opiewające na kwotę ponad 11 mld zł brutto. Zmodernizowanych zostało ponad 900 wagonów przewoźnika, 167 lokomotyw oraz 14 pojazdów typu ezt. Spółka zakupiła z kolei 81 nowych wagonów, 43 nowe lokomotywy oraz 12 nowych pojazdów typu ezt.

Spółka posiada wiele inwestycji zakontraktowanych z polskimi producentami z czego 2,04 mld zł brutto to inwestycje właśnie z poznańskim producentem FPS Cegielski. Pozostałe to m.in. 2,97 mld zł brutto z PESA Bydgoszcz oraz 4,99 mld zł brutto z nowosądecką firmą NEWAG.

1 marca rozstrzygnięty został przetarg na zakup 300 nowych wagonów, z prawem opcji na dodatkowe 150. Za realizację projektu o wartości 4 238 580 000,00 zł brutto (6 357 870 000,00 zł brutto z opcją) odpowiadać będzie firma H. Cegielski – Fabryka Pojazdów Szynowych sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. Na początku II kwartału zostanie zawarta także umowa z poznańskim producentem na modernizację 50 wagonów do typu COMBO o wartości 461 mln zł brutto. Po zawarciu obu umów wartość zakontraktowanych umów wzrośnie z ponad 11 do co najmniej 15 miliardów złotych brutto.

PKP Intercity dysponuje łącznie 2059 wagonami, z których 265 to pojazdy dostosowane do prędkości 200 km/h. Spośród właśnie tych wagonów przystosowanych do wysokich prędkości 130 wagonów znajduje się w pełnym obiegu spółki i realizuje przyjęty rozkład jazdy. W obowiązkowym cyklu przeglądowo – naprawczym oraz w modernizacji na poziomach od P1 do P5 są 133 wagony. 2 wagony dostosowane do prędkości 200 km/h zostały zaplanowane do skierowania do zakładów naprawczych taboru kolejowego. Spółka nie przewiduje kasacji żadnego z wagonów na 200 km/h. W przypadku wagonów do prędkości 160 km/h, 404 wagony skierowane są do modernizacji oraz obowiązkowego cyklu przeglądowo – naprawczego na poziomach od P1 do P5. Kolejne 205 wagonów Spółka zaplanowała skierować do zakładów naprawczych taboru kolejowego. 92 wagony dostosowane do 160 km/h tj. niespełna 4,5% z łącznej liczby dysponowanych są przeznaczone do kasacji.

* Pojazdy kolejowe w Polsce serwisowane są na pięciu poziomach od P1 do P5. Przeglądy oraz naprawy poziomów P1-P3 prowadzone są na co dzień czy w miarę zużycia część. Naprawy typu P4 obywają się co 3-5 lat. Sprawdzany jest wówczas dokładnie stan techniczny pojazdu, następuje planowa wymiana podzespołów oraz zespołów. Natomiast naprawy najwyższego poziomu P5 wykonywane są co 12-20 lat i mają na celu modernizację pojazdu. Wymianie są praktycznie wszystkie podzespoły, nadwozia oraz podwyższany jest standard, np. poprzez wprowadzenie gniazdek elektrycznych czy toalet z zamkniętym obiegiem.

Zobacz również:

Może Ci się spodobać

Zostaw komentarz