Sektorkolejowy » PKP Intercity chce kupić 16 lokomotyw hybrydowych

PKP Intercity chce kupić 16 lokomotyw hybrydowych

pzez Adrian

Dostawa 16 lokomotyw hybrydowych (elektryczno-spalinowych) wraz ze świadczeniem usług utrzymania to przedmiot postępowania przetargowego ogłoszonego przez PKP Intercity S.A.

Nowe lokomotywy będą przeznaczone do obsługi ruchu pasażerskiego. Maksymalna prędkość eksploatacyjna pojazdu to 160 km/godz. Siła pociągowa rozruchowa pojazdu została określona na min. 300 kN. Moc ciągła pojazdu wyniesie min. 2800 kW w przypadku napędu elektrycznego i min. 1200 kW przy napędzie spalinowym. Prędkość eksploatacyjna dla pociągów wyniesie 160 km/godz. dla napędu elektrycznego i 120 dla napędu spalinowego.

Zamawiający wymaga dostarczenia pojazdów fabrycznie nowych, jednego typu, z zespołami, podzespołami i elementami fabrycznie nowymi.

Niezależnie od gwarancji każdy z pojazdów, wykonawca ma udzielić gwarancji jakości na: trwałość powłok lakierniczych – sześć lat; perforację poszycia pudła – 20 lat; ramy wózków – siedem lat; nadwozie pojazdu – pięć lat; zestawy kołowe – cztery lata; łożyska, osie – sześć lat.

Zamawiający oczekuje także udzielenia rękojmi i gwarancji na pracę pojazdu po wykonanej naprawie przez okres: 36 miesięcy dla całej lokomotywy; 60 miesięcy na malaturę – malowanie farbami chemoutwardzalnymi lub wodorozcieńczalnymi po poprzednim całkowitym usunięciu starej powłoki; 36 miesięcy na malaturę bez całkowitego usunięcia starej powłoki; 60 miesięcy na zabudowane nowe łożyska osiowe; 60 miesięcy na nowo zabudowane osie zestawów kołowych, w tym za wady ukryte powstałe podczas procesu wtłaczania kół na oś zestawu.

O wyborze oferty w 75% decydować będzie cena. Pozostałe kryteria związane są z jakością świadczonych usług: gotowość techniczna na poziomie co najmniej 95% (waga: 5), niezawodność taboru na poziomie co najmniej 90% (10), gwarancja jakości i rękojmi na każdy z pojazdów, oprogramowanie i sporządzona dokumentacja na okres co najmniej 36 miesięcy (10).

Świadczenie usługi utrzymania każdej lokomotywy to okres 60 miesięcy.

Dostawa wszystkich pojazdów ma się odbyć w terminie do 48 miesięcy od dnia zawarcia umowy, przy czym dostawa pierwszej jednostki musi nastąpić nie później niż w terminie 30 miesięcy od zawarcia umowy. Równocześnie dostawa kolejnych lokomotyw nie może odbyć się wcześniej niż po zakończeniu 6-miesięcznego okresu eksploatacji pierwszej z nich.

Firmy zainteresowane złożeniem oferty mają czas do 15 lutego br.

Autor: Agata Sumara
Fot. Grzegorz Sosnowski

Może Ci się spodobać

Zostaw komentarz