Sektorkolejowy » PKP Energetyka dołączyła do Rady Programowej Polskiego Stowarzyszenia Magazynowania Energii

PKP Energetyka dołączyła do Rady Programowej Polskiego Stowarzyszenia Magazynowania Energii

pzez Adrian

Leszek Hołda – członek zarządu PKP Energetyka, wszedł do Rady Programowej Polskiego Stowarzyszenia Magazynowania Energii. To duże wsparcie zarówno merytoryczne, jak i praktyczne.  PKP Energetyka stworzyła największy w Europie trakcyjny magazyn energii. Ponadto spółka buduje system magazynowania energii oparty na wodorze. Będzie to pierwsze tego typu rozwiązanie w Polsce na rzecz zasilania kolei. Doświadczenie zdobyte podczas realizowania tych projektów będzie stanowiło znaczące wsparcie dla wszystkich członków PSME oraz zainteresowanych technologią, która jest związana z magazynowaniem energii. Polskie Stowarzyszenie Magazynowania Energii chce zintegrować środowiska związane z wytwarzaniem i dystrybucją zielonej energii.

„Im więcej członków o różnorodnych kompetencjach znajdzie się w naszych szeregach, tym większa szansa na popularyzację zielonej energii i jej wykorzystanie w różnych sektorach gospodarki” – mówiła Barbara Adamska, Prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Magazynowania Energii.

„Magazyny energii mogą być wykorzystywane przez firmy reprezentujące różne branże, zapewniając im tak oszczędności, jak i bezpieczeństwo dostaw energii. Cieszy nas decyzja PKP Energetyka o przystąpieniu do PSME. Jest to lider w wykorzystaniu magazynów energii w przemyśle kolejowym na europejską skalę. To dla obecnych i przyszłych członków Stowarzyszenia przykład, jak efektywnie dystrybuować energię pozyskaną z natury na ogromną skalę” – dodała prezes PSME.

O spółce PKP Energetyka

PKP Energetyka jest jednym z największych przedsiębiorstw energetycznych w Polsce. Ponadto łączy kolej z systemem energetycznym naszego kraju i odpowiada za niezawodność oraz jakość dostarczanej energii dla transportu kolejowego. Warto dodać, że PKP Energetyka regularnie wdraża innowacyjne technologie, które podnoszą:

  • jakość
  • bezpieczeństwo
  • efektywność

prowadzonej działalności. Aktualnie spółka prezentuje światowe standardy i opiera się na:

  • zrównoważonym rozwoju
  • cyfryzacji
  • zaangażowanych w jej rozwój pracownikach

Należy podkreślić, że PKP Energetyka jest koordynatorem programu Zielona Kolej, który jest realizowany przez branżę kolejową zrzeszoną w Centrum Efektywności Energetycznej Kolei. Głównym celem tego programu jest zmiana miksu energetycznego sektora na 85% czystej energii z Odnawialnych Źródeł Energii. Ponadto elementem tego programu jest także rozwój sieci magazynów energii, w tym opartych na technologii wodorowej.

PKP Energetyka otwarta na współpracę

Spółka PKP Energetyka chętnie dzieli się praktyczną wiedzą oraz jest otwarta na korzystanie z doświadczeń innych, co potwierdza przez zaangażowanie w działania Rady Programowej Polskiego Stowarzyszenia Magazynowania Energii.

„Transformacja energetyczna wymaga innowacyjnych i skoordynowanych działań na rzecz rozwoju polskiego rynku magazynowania energii. Dlatego włączyliśmy się w aktywność PSME, które jest znane z merytorycznych opracowań, poszukiwania synergii i promowania zielonych rozwiązań. Chętnie podzielimy się naszymi doświadczeniami z zakresu transportu kolejowego, który jest szkieletem elektromobilności oraz zaczerpniemy z doświadczeń innych partnerów Stowarzyszenia” – mówił Leszek Hołda, członek zarządu PKP Energetyka.

Transformacja energetyczna w sektorze kolejowym

Transformacja energetyczna jest konieczna. Jednym z jej istotnych elementów jest lokalne wytwarzanie, magazynowanie i dystrybuowanie energii, która pochodzi ze źródeł odnawialnych. Strategia 2030 realizowana przez PKP Energetyka zakłada m.in.:

  • możliwie największe uniezależnienie od sytuacji geopolitycznej
  • zwiększenie bezpieczeństwa funkcjonowania w regionach
  • zminimalizowanie emisji CO2

Osiągnięcie tych celów umożliwią m.in. magazyny energii. Warto przypomnieć, że spółka PKP Energetyka w zeszłym roku uruchomiła największy w Europie trakcyjny magazyn energii. Jest on zlokalizowany w Garbcach (woj. dolnośląskie) przy podstacji trakcyjnej. Spółka ma w swoich planach otworzenie 300 takich magazynów, gdzie każdy magazyn ma być „sercem” Lokalnego Obszaru Bilansowania, czyli mikrosieci, która jest zintegrowana z systemem zasilania kolei oraz regionalnymi odbiorcami.

Następnym etapem w tym segmencie jest wykorzystanie wodoru. Eksperci PKP Energetyka pod przewodnictwem prof. Grzegorza Benyska stworzyli koncepcję tego rozwiązania, zgodnie z którą układ wodorowy ma współpracować z instalacją fotowoltaiczną powstającą przy podstacji trakcyjnej w Garbcach. Jego kluczowym zadaniem będzie wytwarzanie, magazynowanie oraz spalanie zielonego wodoru. Ponadto rozwiązania wodorowe będą dodatkowym komponentem w ramach podstacji trakcyjnej funkcjonującej w Garbcach. Ma ona stworzyć wraz z istniejącym już trakcyjnym magazynem energii oraz farmą fotowoltaiczną prawdziwą „podstację przyszłości”. Należy podkreślić, że wytwarzany wodór będzie w 100% zielony – będzie on uzyskiwany w procesie elektrolizy, wykorzystując energię pochodzącą ze słońca.

„Dzięki wykorzystaniu przez PKP Energetyka magazynów energii podróżowanie bez śladu węglowego staje się teraźniejszością. Już dziś Łódzka Kolej Aglomeracyjna w 30 proc. jeździ na zielonej energii, a do 2028 r. pasażerowie tego przewoźnika będą przemieszczać się całkowicie bez śladu węglowego. To perspektywa nie tylko możliwa, ale konieczna dla wszystkich przedsiębiorców. Chcemy, by ten przykład stanowił impuls do działania dla innych” – mówiła B. Adamska.

„Magazyny energii podwyższają bezpieczeństwo i jakość dostaw energii dla kolei oraz bilansują moc pobieraną z Krajowego Systemu Energetycznego. Obiekt w Garbcach redukuje szczytowe obciążenie pobliskiej podstacji trakcyjnej i zasilającej ją sieci dystrybucyjnej, co pozwala na obniżenie zamówionej mocy nawet o 60%. Zastosowanie magazynu umożliwia także redukcję strat przesyłowych, o ok. 63%. To ważne także w kontekście bezpieczeństwa energetycznego i konieczności uniezależnienia się Polski od węgla ze Wschodu, który stanowi dziś 7% miksu energetycznego kraju. Polska kolej do 2030 roku będzie zasilana energią ze słońca i wiatru, co znacznie zwiększy bezpieczeństwo krajowej energetyki” – dodał Leszek Hołda.

O ekologicznych rozwiązaniach opartych o wodór i największym w Europie magazynie energii trakcyjnej, który został zbudowany przez PKP Energetyka, pisaliśmy już TUTAJ oraz TUTAJ.

Autor: Damian Malesza
Fot.  pkpenergetyka.pl

Może Ci się spodobać

Zostaw komentarz