Sektorkolejowy » Kto zaprojektuje i przebuduje linię kolejową Jaroszowiec Olkuski–Olkusz–Bukowno?

Kto zaprojektuje i przebuduje linię kolejową Jaroszowiec Olkuski–Olkusz–Bukowno?

pzez Damian

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ogłosiła przetarg na zaprojektowanie i wykonanie robót na odcinku Jaroszowiec Olkuski–Olkusz–Bukowno. Prace dotyczą blisko 17-kilometrowego odcinka dwutorowej linii kolejowej nr 62 w Małopolsce.

Jak podaje zamawiający w dokumentacji przetargowej, na szlaku Jaroszowiec Olkuski–Olkusz przewiduje się poprawę jakości toru nr 1 i 2, przebudowę sieci trakcyjnej w torze nr 1 i 2 oraz przebudowę przejazdu kolejowo–drogowego w km 39,717 ze zmianą kategorii z kat. A na kat. B. Na fragmencie pomiędzy Olkuszem a Bukownem w ramach toru nr 2 zaplanowano poprawę jego jakości oraz przebudowę sieci trakcyjnej.

Zamówienie obejmuje zaprojektowanie i wykonanie zakresu torowego, inżynieryjnego, elektroenergetycznego, sieci trakcyjnej, urządzeń sterowania ruchem kolejowym, teletechnicznego, drogowego, ogólnobudowlanego.

Linia kolejowa nr 62 na odcinku objętym zamówieniem jest linią o znaczeniu państwowym, pierwszorzędną, zelektryfikowaną, dwutorową, przeznaczoną do obsługi ruchu pasażerskiego i towarowego. Prędkość konstrukcyjna linii wynosi 120 km/godz. Obecnie na niektórych odcinkach prędkość pociągów została ograniczona nawet do 40 km/godz. ze względu na zły stan techniczny infrastruktury.

Po modernizacji linii pociągi pasażerskie mają nią jeździć z prędkością 120 km/godz., a towarowe – 80 km/godz.

Wykonawcy zainteresowani realizacją tego zadania mogą składać swoje oferty do 4 lipca. br.

Autor: Agata Sumara
Fot. zdjęcie ilustracyjne

Może Ci się spodobać

Zostaw komentarz